Archiwum miesięczne: marzec 2015

Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w osobie Bogusława Majczyna z Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej swoje stanowisko na piśmie dotyczące sprawy C-312/14 Banif Plus Bank (sąd krajowy: Ráckevei Járásbíróság – Węgry).

Stanowisko to stoi w sprzeczności z interesem konsumentów i może być kwalifikowane jako wyraz lobbingu na rzecz systemu banków. (więcej…)

Orzeczenie indywidualne w sprawie o UNWW

23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał wyrok zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorców reprezentowanych przez Kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy zwrot kwoty pobranej przez bank na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygnatura akt I C 11/15) – wyrok wydano na pierwszej rozprawie po oddaleniu wszystkich wniosków dowodowych banku. (więcej…)

Informacja z UOKiK o uprawnieniach w przypadku stwierdzenia w umowie klauzul abuzywnych

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.; dalej „uokik”), przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone. (więcej…)

Odpowiedź KNF na list otwarty organizacji ‚Stop Bankowemu Bezprawiu’

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła pisemnej odpowiedzi na list otwarty skierowany do niej 14 lutego 2015r. przez organizację Ruchu Obywateli ‚Stop Bankowemu Bezprawiu’.

KNF proponuje … podział klientów na podgrupy mające te same interesy. Czyli powinniśmy się podzielić ze względu na banki, typy kredytów, sporne klauzule, itp. Mediację miałby prowadzić Sąd Polubowny przy KNF. (więcej…)

Polisolokaty – konkretny przypadek „wrobionego”

Na początku marca miałem okazję porozmawiać/popisać z Andrzejem z Wrocławia, o którym można powiedzieć, że „został wrobiony w polisę”.

Historia, którą chcę przytoczyć zaczyna się w 2007 roku. Wtedy wraz z małżonką starał się o kredyt na zakup mieszkania.

Poniżej opis i kilka cytatów (kursywą) z naszej korespondencji.

Dwa lata po ślubie zdecydowaliśmy się z żoną na zakup własnego M. Oboje mieliśmy pracę, ja nawet nieźle zarabiałem. Ale wiadomo jak to jest – nie byliśmy w stanie wyłożyć całej kwoty, więc oczywiste było to, że potrzebujemy kredytu. Z racji tego, że kwestie bankowe nigdy nie były w sferze naszych zainteresowań, a obowiązki zawodowe nie pozwalały nam zagłębiać się w temat korzystnych ofert kredytowych, udaliśmy się do firmy, profesjonalnie zajmującej się doradztwem kredytowym. (więcej…)

Komentarz do decyzji Sądu o odrzuceniu pozwu przeciwko Getin Noble Bank

Pozew przeciwko Getin Noble Bank został odrzucony przez Sąd z powodu niejednorodności grupy pozywających.

W zasadzie należy poczekać na uzasadnienie pisemne, ale podobna argumentacja już kilka razy została uchylona przez kolejne instancje.

Poniżej postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 19 października 2012 r.
I ACz 1777/12 (więcej…)

Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank odrzucony

Warszawski sąd okręgowy odrzucił dzisiaj pozew zbiorowy, złożony przeciwko Getin Noble Bank przez grupę kilkudziesięciu kredytobiorców we frankach szwajcarskich.

Odrzucenia pozwu domagali się pełnomocnicy banku. Sąd wysłuchał stanowisk 24 lutego, dzisiaj tylko ogłosił swoją decyzję.

Pozew przeciw Getin Noble Bank złożyła grupa ponad 90 osób, posiadających kredyt CHF. Argumentowano w nim, że wszyscy sygnatariusze pozwu mają podobną sytuację i uważają, iż nie zostali przez bank odpowiednio poinformowani o szczegółowych zasadach indeksacji kredytu. (więcej…)

Polisolokaty – co to i dlaczego jest/było złe

Chciałbym zacząć temat nieco inny niż kredyty, chociaż w pewnym stopniu z nimi powiązany.

Mam w tym pewien udział własny, podobnie jak w ubezpieczeniu pomostowym, – posiadam polisolokaty czy też polisy inwestycyjne i właśnie walczę z ich dystrybutorami. Chciałem zaczekać z informacjami do czasu jakiegoś sensownego wyniku sprawy, ale napływają do mnie prywatnie informacje, które skłoniły mnie do wcześniejszego poruszenia tematu.

Polisolokata – to dość pojemne określenie. (więcej…)

II Tura Członków Grupy przedstawiona w Sądzie

Dzisiaj, 5 marca 2015r., Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp.k. przedłożyła w Sądzie oraz dostarczyła pozwanemu, Bankowi Millennium S.A. dokumentację tzw. II Tury Członków Grupy.
II Tura obejmuje ponad 1100 nowych Członków Grupy.

Dołączenie do pozwu, czyli przedstawienie sądowi oświadczenia o przystąpieniu do grupy, powoduje powstanie skutku prawnego sprawy w toku.

UWAGA: Zamknięcie i zgłoszenie II tury nie ma wpływu na możliwość przystępowania do pozwu. Zapraszam do zgłaszania się.

Artykuł w Forbes o konfliktach klientów z bankami

Na łamach miesięcznika Forbes ukazał się artykuł Tomasza Jóźwika pod tytułem „Rośnie konflikt na linii banki-klienci„.

Poniżej zamieszczam treść artykułu.
Pojawiają się wypowiedzi z rozmowy przeprowadzonej przez autora artykułu ze mną, z mecenasem Zbigniewem Drzewickim i reprezentantami banków.

Ogólnie w tym numerze z marca 2015r. zamieszczono sporo materiałów o problemie frankowym.

Jesteśmy gotowi na pełną współpracę z klientami zadłużonymi we franku szwajcarskim – deklarują zgodnie bankierzy. Gołębie serce instytucji finansowych twardnieje jednak, kiedy trzeba oddać kredytobiorcom choćby jednego złotego. Dlatego ci się organizują i idą do sądu. (więcej…)

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]