Archiwum miesięczne: marzec 2016

Oddalenie wniosku Banku Millennium SA o kaucję – postanowienie Sądu z 21 marca 2016 r.

W dniu 21 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w postanowieniu wydanym na posiedzeniu niejawnym, oddalił wniosek pozwanego przez nas zbiorowo Banku Millennium S.A. o zobowiązanie reprezentującego nas Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie do złożenia kaucji, w wysokości 1.048.323,96 zł, na zabezpieczenie kosztów procesu.

Sąd słusznie zauważył, że w ramach kosztu przegrania procesu obowiązywać nas będzie płatność w maksymalnej kwocie 43.200 zł, tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Kwota ta, dzięki reprezentacji pozywających przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie, nie może być uznana za „nieściągalną” i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia kaucją, stanowiącą określony procent kwoty roszczenia.

Druga sprawa na jaką Sąd zwrócił uwagę, to zapis w umowie pomiędzy MRK w Olsztynie, a Kancelarią DTW świadczący o zapewnieniu i zabezpieczeniu środków pokrywających koszta procesu, w przypadku niekorzystnego dla Grupy rozstrzygnięcia.

Senat obniżył koszta sądowe w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych

Senat wprowadził dwie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, której projekt przygotował rząd.

Jej celem jest zawężenie kręgu podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych kosztów sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Nowelizacja przewiduje, że tylko konsumenci i rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne do 300 ha będą mogli wnosić niższe opłaty w sporach sądowych z bankami. (więcej…)

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]