Co słychać w naszym pozwie zbiorowym

Otrzymałem sporo pytań o to jak będzie się toczył nasz pozew. Jakie są/będą/były daty, itp.

Poniżej lista punktów, spraw, wydarzeń związanych z pozwem zbiorowym dotyczącym klauzul nielegalnych w odniesieniu do trybu postępowania w wymiarze sprawiedliwości.

 1. Złożenie pozwu – 2014.06.13; Sygnatura sprawy: I C 691/14;
 2. Doręczenie odpisu pozwu Pozwanemu;
 3. Odpowiedź pozwanego wraz z wnioskiem o ustanowienie kaucji – 2014.12.31;
 4. I-sza rozprawa – orzeczenie o dopuszczalności postępowania grupowego; ewentualnie orzeczenie o dopuszczalności postępowania grupowego i o zobowiązaniu do złożenia kaucji – 2015-05-14;

 1. Ogłoszenie postanowienia Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu grupowego – 2015-05-28;
 2. Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o odrzuceniu pozwu grupowego przez Reprezentanta Grupy i Kancelarię DTW – 2015-06-26;
 3. Posiedzenie niejawne w Sądzie Apelacyjnym – odmówienie odrzucenia pozwu (postanowienie korzystne dla nas) – 2015-09-21;
 4. Akta sprawy zostały zwrócone przez Sąd Apelacyjny Sądowi Okręgowemu – 2015-10-27;
 5. Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego wydała zarządzenie o przedstawieniu treści orzeczenia Sądu Apelacyjnego sędziemu referentowi. Sygnatura sprawy: I C 1281/15 – 2015-10-28;
 6. Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku Banku Millennium SA o kaucję – 2016-03-21;
 7. Złożenie przez Bank Millennium S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2016 r. o oddaleniu wniosku Pozwanego o zobowiązanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu – 2016-04-12
 8. Oddalenie, przez Sąd Apelacyjny, zażalenia Banku Millennium S.A. na postanowienie Sądu odmawiające ustanowienia kaucji w kwocie ponad 1mln złotych – 2016-07-13
 9. Przesłanie akt do Sądu Apelacyjnego w sprawie rozpatrzenia zażalenia banku o postanowienia o przyjęciu pozwu do rozpoznania. Warunkuje to wykonanie zarządzenia o ogłoszeniu ostatecznego terminu zamknięcia grupy – 2016-11-08
 10. Rozpoznanie zażalenia Banku na postanowienie następcze o przyjęciu pozwu do rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – 2016-12-20;
 11. Przyjęcie pozwu do rozpoznania grupowego przez Sąd Okręgowy – 2017-03-15;
 12. Złożenie przez Bank zażalenia na decyzję Sądu – 2017-04-21;
 13. Odpowiedź Kancelarii na zażalenie Banku skierowana do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – 2017-05-19;
 14. Złożenie w Sądzie dokumentów IV tury kredytobiorców – 2017-06-30;
 15. Wyznaczony został termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego, na którym rozpoznane zostanie zażalenie Banku Millennium – 2017-09-28;
 16. Skarga na przewlekłość postępowania grupowego złożona do Sądu Apelacyjnego – 2018-01-16;
 17. Uprawomocnienie korzystnego dla Grupy postanowienia ad. 4. Zarządzenie przez Sąd ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Rzeczpospolitej dnia 2018-01-23.
 18. Rozpoznanie skargi na przewlekłość postępowania w Sądzie Apelacyjnym. Sąd skargę oddalił. – 2018-03-19;
 19. Ostateczny termin przystąpienia do pozwu – 2018-04.23;
  Przystąpienie do Grupy po terminie wyznaczonym przez Sąd jest niedopuszczalne;
 20. Wyznaczenie przez Sąd terminu (co najmniej 1 miesiąc) na zgłaszanie przez Pozwanego zarzutów co do konkretnych Członków Grupy;
 21. Doręczenie Powodowi zarzutów dotyczących członków IV i V tury kredytobiorców oraz wyznaczenie terminu (co najmniej 1 miesiąc) na odpowiedź na zarzuty – 2018-09-04;
 22. Kancelaria złożyła w Sądzie odpowiedź na zarzuty co do Członków Grupy IV i V – 2018-12-28;
 23. Wydanie przez Sąd postanowienia co do składu Grupy (na postanowienie przysługuje zażalenie) – 2019-01-14;
  Wystąpienie z Grupy po wydaniu przez Sąd postanowienia co do składu Grupy nie jest już możliwe;
 24. Zażalenie Kancelarii na postanowienie Sądu o składzie Grupy. Powód: nieuwzględnienie w składzie grupy 3 kredytobiorców – 2019-01-25;
 25. Zażalenie Banku na postanowienie Sądu – 2019-02-01;
 26. Niejawne posiedzenie Sądu Apelacyjnego w sprawie złożonych zażaleń – nasze częściowo przyjęte, Banku w całości oddalone – 2019-08-27;
 27. Pierwsza rozprawa co do meritum żądań pozwu – 2020-03-20;
 28. Rozprawa „spadła z wokandy” z powodu zagrożenia epidemią. Nowy termin rozprawy – 2020-10-26;
 29. Rozprawa odbyła się. Bank złożył dwa wnioski formalne. Kancelaria ma 7 dni na odpowiedź, po której wyznaczony zostanie termin kolejnej rozprawy – 2020-10-26;
 30. Złożenie zażalenia na postanowienie Sądu o odmowie udzielenia zabezpieczenia roszczeń członków grupy. Sędzia Referent sprawy – SSO Bożena Chłopecka – 2021-01-28;
 31. Zakończenie pierwszej instancji – na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok: sąd Okręgowy w Wydziale I Cywilnym w składzie SSO Andrzej Kuryłek, SSO Tadeusz Bulanda, SSO Agnieszka Sidor- Leszczyńska oddalił powództwo. Co było spodziewane po linii orzecznictwa sędziego A. Kuryłka. Dzięki temu można będzie złożyć apelację, która powinna zostać rozpatrzona pozytywnie – 2022-05-24;
 32. (potencjalnie) kolejne rozprawy, instancje i … wygrywamy :-)

* jeśli przy punkcie nie ma daty to albo jej nie znam, albo wydarzenie jeszcze nie zaszło.

48 komentarzy

 1. Yoannay

  Czy w pkt. 8 nie powinno być ad. 7…?

  1. piotrwk (Autor)

   Oczywiście powinno. Poprawione. Dziękuję za czujną lekturę :-)

   1. Yoannay

    Zawsze dokładnie czytam Pana wpisy, bo dzięki im ogromnie poszerzyłam swoją wiedzę w temacie i dołączyłam do grupy, co przyjmuję z wdzięcznością… ;)

    1. piotrwk (Autor)

     Miłe to bardzo, że praca przynosi dobre efekty :-)

 2. Koko

  Panie Piotrze, czyli już na pewno wiemy, że cokolwiek się zacznie dopiero 2015-05-14, tak? I to jest pewna data?

  1. piotrwk (Autor)
 3. PaulinaP

  Czy wymieniona data to data pierwszej rozprawy czy zamknięcia przyjmowania II tury zgłoszeń? Jestem w tej drugie turze i stąd moja ciekawość. Niestety dostępu do forum jeszcze nie dostałam (pewno dużo pracy w kancelarii).

 4. PaulinaP

  Doczytałam ze zrozumieniem…:) przepraszam to jeszcze wczesna pora:)

 5. Pawel_K

  1) Czy można uznać, że osoby przejmujące do pozwu po czerwcu 2014 zostaną formalnie dołączone do grupy w dniu 14.05.2015 punkt 4 „I-sza rozprawa – orzeczenie o dopuszczalności postępowania grupowego”

  2) Czy dopiero w dniu, w którym nastąpi punk 9 „Wydanie przez Sąd postanowienia co do składu Grupy”?

  Pytam pod kątem tego kiedy nastąpi przerwanie biegu przedawnienia dla osób, które podpiszą umowę z kancelarią przed pierwszą rozprawą zaplanowaną na dzień 14.05.2015

  1. piotrwk (Autor)

   1. Raczej nie. Wprawdzie druga tura jest już przygotowana (dokumentacja), Ale od Sądu zależy kiedy i kogo zakwalifikuje do Grupy.
   2. Wtedy wszyscy, nieodrzuceniu formalnie, zostaną przyjęci do grupy.
   Trudno powiedzieć co z przedawnieniem. Istnieją różne definicje. Sporo osób radzi złożenie postępowania ugodowego do Sądu.

   1. Pawel_K

    Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze 2 pytania:

    1) Czy kancelaria podawała możliwy odstęp czasu pomiędzy punktem 4 „I rozprawa”, a punktem 9 „Wydanie przez Sąd postanowienia co do składu Grupy”?
    – jakieś nieprzekraczalny termin dla sądu (w co wątpię)?
    – szacunkowy czas podany przez kancelarię na podstawie posiadanego przez nich doświadczenia?

    Zastanawiam się czy pomiędzy punktem 4, a punktem 9 może minąć więcej niż 12 miesięcy? Bank będzie prawdopodobnie składał zażalenia na wszystko co możliwe.

    2) Czy kancelaria przygotowywała jakiś wzór indywidualnego postępowania ugodowego lub przekazywała jakieś sugestie co w nim zamieścić lub czego nie zamieszczać. Chodzi mi o to aby nie znalazła się w nim treść, która może być wykorzystana przez bank na niekorzyść klienta w trakcie postępowania zbiorowego lub późniejszego postępowania indywidualnego po wygranym pozwie zbiorowym.

    1. Yoannay

     Można sobie przeanalizować przebieg trochę mniej liczebnego pozwu grupowego mBanku… http://www.grupanabank.pl/

 6. Pawel_K

  Dzięki Yoannay za link

  Szacunkowe daty na podstawie sprawy mBanku http://www.grupanabank.pl/. Nie przyrównywałem dokładnie liczby dni ale mniej więcej można chyba w ten sposób oszacować jak długo sprawa potrwa. Jeśli zrobiłem gdzieś poważniejszy błąd proszę mnie poprawić. Ja cierpliwie poczekam ale warto zwrócić uwagę na moment przerwania biegu przedawnienia u osób, które dołączyły po 13.06.2014 oraz na wysłanie wezwania do zapłaty aby zbierać odsetki.

  4. ok. 2015-05-14 – I-sza rozprawa – orzeczenie o dopuszczalności postępowania grupowego; ewentualnie orzeczenie o dopuszczalności postępowania grupowego i o zobowiązaniu do złożenia kaucji

  5. (potencjalne) zaskarżenie postanowienia ad. 4 do Sądu przez bank lub przez Reprezentanta Grupy;

  6. ok. 2016-01-31.Po uprawomocnieniu się korzystnego dla Grupy postanowienia ad. 4. zarządzenie Sądu ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego (ogłoszenie zamieszczane w prasie ogólnopolskiej, ze wskazaniem warunków przystąpienia i ostatecznego terminu przyłączenia do Grupy wynoszącego od 1-3 miesięcy);

  ok. 30.04.2016 – Przystąpienie do Grupy po terminie wyznaczonym przez Sąd jest niedopuszczalne;

  7. Wyznaczenie przez Sąd terminu (co najmniej 1 miesiąc) na zgłaszanie przez Pozwanego zarzutów co do konkretnych Członków Grupy;

  8.Doręczenie Powodowi zarzutów ad. 7 i wyznaczenie terminu (co najmniej 1 miesiąc) na odpowiedź na zarzuty;

  9. 01.10.2016 Wydanie przez Sąd postanowienia co do składu Grupy (na postanowienie przysługuje zażalenie);
  – Wystąpienie z Grupy po wydaniu przez Sąd postanowienia co do składu Grupy nie jest już możliwe;
  – Prawdopodobnie w tym momencie następuje dopiero przerwanie biegu przedawnienia dla osób, które dołączyły do pozwu po czerwcu 2014

  10. ok. 01.06.2017 Pierwsza rozprawa co do meritum żądań pozwu; w sprawie mBanku podczas pierwszej rozprawy są odrzucił wszystkie wnioski mBanku i po miesiącu ogłosił wyrok korzystny dla klientów

  11. ok. 01.07. 2018 wyrok Sądu Apelacyjnego później (potencjalnie) rok na wyrok w Sądzie Najwyższym i … wygrywamy :-)

  12. Pozew indywidualny

 7. zair

  Jeśli faktycznie dla drugiej tury zgłoszeń termin przedawnienia będzie biegł od dnia wydania postanowienia o składzie grupy (załóżmy, że 01.10.2016, a może później…), to podejrzewam że dla wielu osób wystąpi już przedawnienie roszczeń. Czy Kancelaria może ustosunkować się do tej informacji i doradzić, co możemy zrobić by temu zapobiec?

  1. Robson

   Podpisuję się pod pytaniem z powyższego postu. Zostałem zakwalifikowany przez Kancelarię do grupy w II turze ale moja umowa przedawni się 23.06.2015.

   1. zly

    trzeba indywidualnie złożyć w sądzie wezwanie do ugody

    1. mintek

     Co daje te wezwanie do ugody po złożeniu?

     1. Koko

      Czy mógłby ktoś wyjaśnić co to jest to wezwanie do zgody i na czym to wszystko polega?
      Dziękuję.

     2. zair

      Proponuję, żeby Kancelaria napisała krótką informację na ten temat do zamieszczenia na tej stronie, może również ze wzorem takiego wezwania do ugody. To chyba lepsze, niż zarzucanie ich indywidualnymi prośbami o wyjaśnienie tej kwestii.

 8. PaulinaP

  Nie mozna tego przyspieszyc?

  1. piotrwk (Autor)

   Można wysyłać do Sądu prośby o przyspieszenie sprawy w związku z … i tu albo problemy finansowe, bo franki wysoko, albo przedawnienie, albo coś innego.

   1. PaulinaP

    Czy kancelaria zaleca taką praktykę? Jest jakiś właściwy wzór takiego pisma? Może niech każdy z nas wyśle takie pismo i sparaliżujemy na chwilę sąd, to może coś zrobią?

 9. radkla

  Panie Piotrze , taka prośba, czy Kancelaria może zamieścić na pana blogu wyjaśnienie w temacie przedawnienia roszczeń?.Wwiele osób podpisało umowę z kancelarią już po złożeniu pozwu w czerwcu 2014 i teraz nachodzą różne wątpliwości dot. ewentualnego przedawnienia roszczeń dla umów zawartych z bankiem np w 2005-2006. O co chodzi z tym wnioskiem o ugodę? Jaki jest sens aby Kancelaria dalej zawierała swoje umowy, skoro sytuacja prawna nowych osób jest wątpliwa – chodzi o dane wyliczeniowe dot. czasu trwania post sądowego

 10. radkla

  Czy przedawnienie roszczeń dotyczy kwoty odszkodowania wg kalkulatora czy samej treści umowy kredytowej w zakresie zapisanych klauzul niedozwolonych?

 11. piotrwk (Autor)

  Kancelaria w czerwcu 2014r. zamieściła takie wyjaśnienie:
  Zgodnie z brzmieniem art. 123. §1. kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Gdyby jednakże mieć wątpliwość, czy powództwo o ustalenie odpowiedzialności jest czynnością w celu ustalenia roszczenia (naszym zdaniem tak powinna być rozumiana), to roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia przedawnia się w terminie 10 lat. Roszczenie Kredytobiorcy wobec Banku o zwrot nadpłaconych rat nie jest roszczeniem o zwrot świadczenia okresowego. O świadczeniu okresowym (w części) może być mowa w odwrotnej konfiguracji, tj. przy roszczeniu Banku o zapłatę kapitałowo-odsetkowej raty kredytu. W tym przypadku można rozważyć, czy roszczenie Banku w części odsetkowej może zostać uznane za świadczenie okresowe. Nie ma to jednak wpływu na ocenę roszczenia Kredytobiorcy o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia. Okres przedawnienia w stosunku do roszczenia o zwrot nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych biegnie osobno dla każdej spłaconej raty od daty jej spłaty w terminie 10 lat. Dodatkowo każdy Kredytobiorca może dokonać potrącenia swojego wymagalnego roszczenia z pozostałą do spłaty częścią kredytu.

  1. radkla

   Dziękuję za wyjaśnienie. Moja wątpliwość dot. ewent. przedawnienia co do istoty a więc samej umowy kredytowej którą zawarłem w 02/2006. Skoro temat dotyczy ewent przedawnienia poszczególnych nadpłaconych rat, które mogą się niekwalifikować do roszczenia (10 lat), to strata nie będzie duża w stosunku do celu jaki będzie osiągnięty

   1. Rafał

    A ja nadal nie rozumiem. Czy rzeczywiście tak trudno przedstawić możliwe warianty na konkretnym przykładzie? Z tego co się orientuję w grupie jest spora grupa osób, których przedawnienie może dotyczyć, a część pewnie nadal się zastanawia.

    Sam brałem kredyt w czerwcu 2005 i na pewno przedawnienie mnie obejmie, tylko nie wiem co to oznacza.

    Rozumiem, że jeśli wygramy operacje banku związane z otrzymaniem kwoty w PLN są nieistotne, bo jakich „sztuczek” by nie użyli przy przyznawaniu, kwota kredytu = kwocie w PLN – przedawnienie nie dotyczy tego momentu.

    Przedawnienie zaczyna obowiązywać od pierwszej raty, której wartość była źle naliczona i tu są dwa warianty – albo kalkulator w pierwszym okresie wykazuje wartość ujemną w pozycji „świadczenie do wyrównania”, albo – dla kredytów przyznanych koło 2008-2009 roku od razu wartości dodatnie.

    Przypadek pierwszy jest istotniejszy (nie dlatego, że to mój przypadek, ale dlatego, że jego dotyczy przedawnienie w pierwszej kolejności). Czy przedawnienie w tym przypadku jest zjawiskiem korzystnym? Skoro wartość świadczenia w pierwszych miesiącach (wg kalkulatora aż w około 40 pierwszych miesiącach) wskazuje, że to bank był pokrzywdzony (te miesiące obniżają wartość „świadczenia do wyrównania” dla kredytobiorcy), czy z każdym miesiącem zyskujemy?

    Co w drugim przypadku – na razie teoretycznym, w którym każda przedawniona rata to utrata części dodatniego „świadczenia do wyrównania”? Załóżmy teoretycznie, że wpłacałem 2000zł, a wg kalkulatora powinienem 500zł. Wartość „świadczenia do wyrównania” to 500zł. Co robi przedawnienie z tymi 500zł? Powoduje, że nie mogę dochodzić odsetek? Nie należy się zwrot tej kwoty, ale jest wliczana jako nadpłata raty kredytu, a może przepada?

    Od razu przepraszam, jeśli namieszałem. A jeśli nawet – niech to będzie przykład niezrozumienia tematu przedawnienia.
    Z góry dziękuję za wyjaśnienia tym, którzy temat zrozumieli. Tylko prośba – na liczbach…

 12. zly

  Można uchylić zapis umowy kredytowej stanowiący, że wysokość raty kredytu we frankach liczona jest po aktualnym kursie. Tak uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

  ETSEuropejski Trybunał Sprawiedliwości wydał ostatnio bardzo korzystny wyrok dla zadłużonych we frankach szwajcarskich (sygnatura C 26/19). Sprawa trafiła na wokandę w Luksemburgu z powodu skargi węgierskiego małżeństwa, które wzięło w tamtejszym banku kredyt hipoteczny w węgierskich forintach denominowany we franku szwajcarskim.
  Wysokość rat ustalana po kursie z dnia spłaty

  Umowę kredytu hipotecznego podpisali oni w 2008 roku i mieli go spłacać przez 25 lat. Jednym z postanowień zawartej umowy był zapis o tym, że wymagalna wysokość raty ustalana w węgierskich forintach miała opierać się na kursie sprzedaży franka szwajcarskiego stosowanego przez bank w dniu poprzedzającym dzień wymagalności.
  Nienależne korzyści banku

  I ten właśnie zapis stał się zarzewiem sporu sądowego, gdyż węgierskie małżeństwo twierdziło, że prawo banku do ustalania wysokości należnej raty na podstawie aktualnego wysokiego kursu franka szwajcarskiego przysparza temu bankowi nienależnych korzyści.
  Niekorzystny zapis można uchylić

  Sprawa ta przetoczyła się przez węgierskie sądu i ostatecznie, w formie pytania prejudycjalnego, trafiła przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ten zaś wydał rozstrzygnięcie, w którym uznał, że przepisy prawa europejskiego dają możliwość podważenia zapisu umownego zgodnie z którym koszt waluty naliczany jest w momencie wymagalności raty. Wymaga to jednak wykazania, po pierwsze że nie był on głównym przedmiotem umowy tylko miał charakter posiłkowy, dodatkowy. Po drugie zaś, że zapisy te nie zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.
  Umowa kredytu powinna jasno określać jej konsekwencje ekonomiczne

  Po drugie – Trybunał uznał także, że sposób i zasady ustalania wysokości spłaty kredytu w walucie powinny być określone w sposób jasny i zrozumiały, tak by konsument był w stanie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla niego z tej umowy konsekwencje ekonomiczne. W innym wypadku postanowienia takie będzie można uznać za niezgodne z prawem i niewiążące klienta banku.
  Oręż do walki z bankami

  Wyrok ten należy uznać za korzystny dla „frankowiczów” i podsyłający im nowych argumentów w walce z bankami o swoje prawa.

  1. PaulinaP

   Wszystko pieknie, tylko ze u nas nikt sobie z takich wyrokow i orzeczen nic nie robi…panstwo w panstwie!

  2. damnar

   ta sygnatura jest nieprawidłowa. można prosić o dobrą?

 13. Yoannay

  Panie Piotrze, właśnie Kancelaria poinformowała na forum, że złożono do akt sprawy dokumenty II tury – można poprawić na stronie liczbę osób w pozwie ;)

 14. JanuszDyduch

  co obecnie dzieje się z pozwem przecież w czerwcu 2017 miała odbyć się kolejna rozprawa?

  1. piotrwk (Autor)

   Na stronie http://millennium.arkis.pl/2015/02/12/tryb-postepowania-w-pozwie-zbiorowym/
   znajdzie Pan informacje o aktualnej sytuacji. Nic więcej nie wiemy.

 15. koziol2009

  Witam,
  Czy ktoś jest w stanie napisać w jakim stadium jesz nasz pozew?

 16. piotrwk (Autor)

  Wszystko co wiemy jest aktualizowane w powyższym artykule.

 17. robzuch

  Panie Piotrze,

  na wstępie dziękuję za takie usystematyzowanie naszej sprawy. Wielokrotnie prosiłem o to na forum Panią Karolinę Mikołajek, ale bezskutecznie, aż wreszcie odnalazłem Pana zestawienie. O to właśnie chodzi, krótko i konkretnie, etap po etapie. Niestety na forum kancelarii jest totalny bałagan i chaos, kancelaria nie publikuje na bieżąco informacji o kolejnych wydarzeniach w naszym procesie (np. do dziś brak informacji w aktualnościach i w ogłoszeniach kancelarii o tym, że otrzymali odpowiedź banku co do członków grupy). Jeśli można, to tylko kilka uwag:

  1. Czy w pkt. 20 nie powinien być 2018 rok?
  2. Czy w pkt. 25 nie powinno być ad. pkt 24?
  3. Od pkt. 24 brak dat w których te etapy się zadziały – stąd np. nie wiemy, czy pkt 26 już się zadział, czy teraz właśnie na to oczekujemy.

  Dziękuję bardzo i pozdrawiam,
  Robert Żuchowski

  1. piotrwk (Autor)

   Dziękuję za uwagi.
   Ad.1) Oczywiście.
   Ad.2) Doprecyzowałem punkt.
   Ad.3) Jeśli nie ma daty, to wydarzenie jeszcze nie zaszło. Dodałem 'gwiazdkę’ pod artykułem.

 18. Bulon

  Witam jakies nowe informacje ??

 19. andrzej763

  Czy jest znana data z punktu 30

 20. piotrwk (Autor)

  Jeszcze niestety nie. Trudno powiedzieć ile potrwa rozpartrywanie apelacji przez Sąd.

  1. pwadmin

   Jest, ale z mniejszym zapałem :-)
   Chętnie za to opublikuję teksty dotyczące tematu, które nie będą pochodzić z mojej… klawiatury.

 21. Grzegorz Rudnicki

  Witam, czy blog jest jeszcze prowadzony?

  1. Grzegorz Rudnicki

   Dopiero teraz dotarłem do odpowiedzi. A wystarczyło spojrzeć „w górę” ;-)
   Postaram się po nowym roku podrzucić przynajmniej update co działo się w pozwie po 28.01.2021

   1. agaj

    Dzien dobry, czy są jakieś aktualizacje ws naszego pozwu ? Ostatnia informacja z datą to styczeń rok temu. Albo ja nie mogę znaleźć świeższych informacji.
    Sprawa ciągnie się już tyle lat… gdzie my z tym jesteśmy??
    Czy coś Pan może wie?
    Pozdrawiam

 22. pwadmin

  Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy.
  Realnie nic się nie zmieniło.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]