Spłacający kredyt powinni domagać się od banku zwrotu kosztów.

Informację podaję opierając się na doniesieniach tvn24BiS.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzisiaj (11 września 2019) odniósł się do najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzając, że w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego bank musi oddać wszystkie jego, proporcjonalnie obniżone, koszty. Bank musi rozliczyć się między innymi z prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia.

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w środę, że „prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta„.
Podobnego zdania był wcześniej UOKiK wraz z Rzecznikiem Finansowym. W podobnym tonie wypowiedział się także Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać wszystkie koszty związane z kredytem, w tym opłata związana z prowizją za udzielenie kredytu. Odmienne stanowisko zajmował Związek Banków Polskich, który wskazywał, że proporcjonalnemu zwrotowi powinny podlegać koszty powiązane z okresem kredytowania.

Oświadczenie prezesa UOKiK:
„Z doświadczenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że są instytucje finansowe, które nie rozliczają się z konsumentem. Owszem umarzają odsetki za czas, w którym ktoś już nie będzie korzystać z kredytu, ale zatrzymują część opłat na przykład administracyjnych, prowizji czy składek na ubezpieczenie. To naruszenie prawa. Cieszę się, że Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził dotychczasowe stanowisko urzędu.”
Zwrot ten powinien być proporcjonalny, tzn. powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Nie może też zależeć od tego, kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.
„Apeluję do kredytodawców, żeby respektowali wyrok TSUE. Dla instytucji finansowych, banków stanowi on jasną informację, jak interpretować ten przepis. Jest to też dobry powód do tego, aby unormowały sytuację na rynku i zawierały ugody z klientami. W ten sposób można uniknąć interwencji UOKiK, a przypomnę, że maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 procent obrotu.”
Klient, który przed terminem spłacił zaciągnięty w banku kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE.

Radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.:
„Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, jeżeli kredytobiorca dokona wcześniejszej spłaty kredytu, bank zobowiązany jest dokonać proporcjonalnego rozliczenia pozostałych kosztów kredytu w terminie 14 dni. W przypadku braku dokonania takiego rozliczenia przez bank, mamy podstawy prawne, aby dochodzić od banku roszczeń w postaci zwrotu owych kosztów.
Jeżeli kredyt został spłacony przed dniem 9 lipca 2018 roku, zastosowanie będzie miał 10-letni termin przedawnienia roszczeń. Kredyty spłacone od dnia 9 lipca 2018 roku, będą podlegały 6-letniemu okresowi przedawnienia. Zróżnicowanie tych okresów wynika z nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącego przedawnienia roszczeń.”

PW: Doradziłbym osobom, które chcą odzyskać od Banku pieniądze dzięki temu wyrokowi TSUE, by razem z reklamacją złożoną w Banku jednocześnie złożyły wezwanie do zapłaty – Bank pewnie będzie się opierał przez dłuższy czas, a odsetki za zwłokę są jedną z lepszych inwestycji kapitału.

Środowy wyrok TSUE rozstrzygnął wątpliwości przedstawione we wniosku prejudycjalnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód.
Orzeczenie wskazuje sądom krajowym, jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.
Opinię dotyczącą tej sprawy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości EU wydał pod koniec maja.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]