Orzeczenie indywidualne w sprawie o UNWW

23 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał wyrok zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz kredytobiorców reprezentowanych przez Kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy zwrot kwoty pobranej przez bank na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (sygnatura akt I C 11/15) – wyrok wydano na pierwszej rozprawie po oddaleniu wszystkich wniosków dowodowych banku.

Choć wyrok jest jeszcze nieprawomocny, sprawa ma szczególne znaczenie, bowiem dotyczy dalszego stosowania przez bank klauzul niedozwolonych, pomimo że wcześniej pomiędzy stronami zapadły już prawomocne wyroki dotyczące stosowania tej samej klauzuli (wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 7 kwietnia 2014r., I C 2565/13; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 2 października 2014r., V Ca 2187/14).

Wspomniane wyżej wcześniejsze wyroki dotyczyły składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego za pierwsze dwa okresy rozliczeniowe umowy. Choć sąd zobowiązał bank do zwrotu równowartości pobranych składek na rzecz kredytobiorców, bank obciążył kredytobiorcę składką za kolejny okres, zaś zgłaszanych reklamacji nie uwzględnił.

Sprawę opisywał min. na swoim blogu Pan Maciej Samcik:
http://samcik.blox.pl/2015/02/Nie-do-wiary-Bank-prawomocnie-przegral-proces-z.html)

W związku z działaniami banku Kredytobiorcy reprezentowani przez Kancelarię Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy wnieśli kolejny pozew do sądu.

Na etapie wymiany pism bank domagał się ponownego badania kwestii abuzywności klauzul już ocenionych przez sąd, twierdząc, że moc wiążąca zapadłych wcześniej wyroków nie rozciąga się na kolejne składki pobierane na tej samej podstawie. W konsekwencji bank powołał się na dowody ze świadków i opinii biegłego. Zakres mocy wiążącej wcześniej wydanych rozstrzygnięć okazał się więc kluczowym elementem sporu.

Należy ocenić zdecydowanie pozytywnie fakt, że sąd w pełni przychylił się do prezentowanej przez Kancelarię wykładni korzystnej dla ochrony praw konsumentów. Jak wspomniano, sąd oddalił bowiem wszystkie wnioski dowodowe banku, wskazując, że wcześniejsze rozstrzygnięcie dotyczące niedozwolonego charakteru postanowień dotyczących UNWW jest wiążące również w odniesieniu do kolejnych kwot pobieranych jako zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu. W ocenie sądu prowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie po raz kolejny byłoby więc niedopuszczalne. W motywach ustnych wyroku Sąd wyraził przy tym w pełni słuszny pogląd, że nie jest możliwe, aby zapadały kolejne orzeczenia, w których to samo konkretne postanowienie raz byłoby ocenione jako abuzywne, a kiedy indziej jako dozwolone.

Omawiane powyżej orzeczenie – jeśli uprawomocni się – będzie wyraźnym sygnałem dla pozwanego banku, że próby ignorowania orzeczeń dotyczących klauzul niedozwolonych nie będą tolerowane przez wymiar sprawiedliwości. Co więcej, wydane wczoraj rozstrzygnięcie jest pozytywną prognozą co do szybkości rozpoznawania kolejnych spraw, w sytuacji, gdy kredytobiorca uzyskał już korzystne rozstrzygnięcie w sporze z bankiem.

Na marginesie, wskazać należy również na inny istotny fakt związany z niedozwolonym charakterem postanowień dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – jak wskazano podczas rozprawy, okazuje się, że podobnie jak w przypadku innych kredytobiorców, bank pobierał od swoich klientów kwoty znacznie wyższe (niemal dwukrotnie) niż sam płacił z tego tytułu na rzecz towarzystwa ubezpieczeń. Okoliczność ta – niezależnie od podnoszonych dotąd argumentów wskazujących na abuzywność klauzul UNWW – jest kolejnym elementem uzasadniającym, że sporne klauzule rażąco i w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami naruszają interesy konsumentów, a przez to należy je uznać za niewiążące.

17 komentarzy

 1. Pingback: Orzeczenie indywidualne w sprawie o UNWW | Millennium – wyrok przeciwko bankowi i wpis UOKiK do rejestru klauzul niedozwolonych | Pro Futuris oraz Ruch Obywatelski Stop Bankowemu Bezprawiu

 2. przemekw

  Ciekawi mnie co z LTV, to kolejny proces w sprawie o UNWW o ktorym czytam ale potem nigdy nie bylo sladu co dalej. Zakladam, ze LTV > 80%. Jak zostala zalatwiona sprawa braku zabezpieczen WG banku?

 3. jagodka196

  Witam serdecznie, od wczoraj żyję to wiadomością i czytam ją już chyba któryś raz…i nie mogę uwierzyć. Panie Piotrze zgłosiłam się do tego pozwu w sprawie UNWW i proszę mi powiedzieć, czy to znaczy że jeśli wyrok się uprawomocni dostaniemy z powrotem nasze niesłusznie pobrane pieniądze i więcej razy Bank nie będzie nas wzywał do zapłaty UMWW?

  1. lu

   przecież to był pozew indywidualny a nie grupowy.

  2. piotrwk (Autor)

   To sprawa klientów indywidualnych, opisywana już wcześniej prze np. Samcika. Oczywiście bank może się nadal odwoływać, więc nie musi to być koniec tej sprawy.
   Pozew zbiorowy, prowadzony przez DTW, jeszcze nawet nie trafił do sądu. Ale że sprawa ta sama i argumentacja także będzie taka sama lub podobna to można wnioskować, że pozew zbiorowy można uznać za wygrany :-)
   Napisano „kredytobiorców” pewnie dlatego, że było to małżeństwo :-)

 4. jagodka196

  Jeżeli indywidualny, to dlaczego pisze na rzecz kredytobiorców?

 5. lu

  bo to było małżeństwo :-)

 6. jagodka196

  :)Kto pyta nie bladzi

 7. gilead

  Dzisiaj w Kielcach w sądzie rejonowym zapadł wyrok przeciwko BM zasądzający od banku zwrot trzeciej składki za UNWW. Sędzia zgodził się z taką interpretacją umowy, że bankowi wolno pobrać tylko pierwszą i drugą składkę UNWW. Dalsze jej pobieranie przez bank jest niedopuszczalne, gdyż w umowie jest napisane, że składka należy się za pierwszy i kolejny okres trwania umowy, a nie za kolejne okresy. Dlatego zdaniem sądu umowę należy zinterpretować na korzyść kredytobiorców.

  1. piotrwk (Autor)

   O, dobra wiadomość. A jest Pan w stanie podać sygnaturę sprawy?

  2. damnar

   a dlaczego sąd nie uwzględnił za pierwsze dwa okresy?

 8. ewabw

  Ja otrzymałam zwrot drugiej składki po zgłoszeniu sprawy do Arbitra Bankowego. Udało mi się to dzięki informacjom i wzorom dokumentów podanych przez p. Piotra (DZIĘKUJĘ!) :) Ale to nie koniec moich przygód z Bankiem Millennium. Zaraz po tym jak pieniądze wpłynęły na moje konto bank wysłał mi pismo, w którym podpierając się orzeczeniem Arbitra zmusza mnie do podpisania aneksu. We wzorze aneksu zwrot „koszt ubezpieczenia” został zastąpiony zwrotem „opłata dotycząca refinansowania kosztów ubezpieczenia”. Odpisałam, że jest to oszustwo i żądam przedstawienia mi warunków umowy jaką bank w moim imieniu zawarł z ubezpieczycielem, gdyż jako płatnik mam do tego prawo. W odpowiedzi bank wysłał mi nowy aneks do umowy w którym treść punktu dotyczącego ubezpieczenia jest taka sama jak w umowie tylko nie podaje nazwy TU. Do tego pisma dołącza również wystawione przez TU Europa S.A. potwierdzenie ubezpieczenia. Treść tego potwierdzenia brzmi następująco:
  ” Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Umowy o kredyt hipoteczny nr…. oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej:
  1. w wysokości 6.835,00PLN od zgłoszonej kwoty niskiego wkładu własnego 227.817,15 PLN w okresie ubezpieczenia od 01.09.2014 do 31.08.2017r.
  Z poważaniem
  Biuro Wsparcia Sprzedaży Produktów Bancassurance

  Nadmieniam, że Bank pobrał z mojego konta trzecią składkę w sierpniu ubiegłego roku. Zastanawiam się gdzie jest „haczyk” bo nie wierzę w to, że ta kwota wpłynęła do TU. Z tego co wyczytałam na forach wynika, że wysokość składki jaką bank wpłaca TU jest o połowę mniejsza. Może Wy mi pomożecie?

  1. Pachole76

   Ile wynosi składka na arbitra? Ja mam na razie odmowę reklamacji z banku. Trochę mnie to zniechęciło, bo wysmarowali cztery strony pisma tłumacząc mi, że muszę to płacić.

 9. ewabw

  DO GILEAD:
  Już od dawna zastanawiam się czy nie użyć tego argumentu. Bo przecież ten zapis w umowie jest jasny i klarowny. Jednoznacznie wynika z niego, że zobowiązaliśmy się do wpłacenia dwóch składek! Dlaczego nikt dotychczas się tym nie podparł. Przecież umowa to są zasady, do których przestrzegania zobowiązuje się również Bank. Nie ma żadnej gwiazdki czy odnośnika do tego punktu, więc interpretować go można tylko w jeden sposób!

 10. ewabw

  Zastanawiam się czy jak poprzednio nie załatwić sprawy przez Arbitra bo przecież musi się ustosunkować do zapisu w umowie jak poprzednio. Droga sądowa moim zdaniem jest ostatecznością. Raz, że koszty są wyższe a dwa, że na rozstrzygnięcie sprawy czeka się dłużej.

 11. ewabw

  Jeszcze jedna myśl zaświtała mi w głowie:)
  Jeśli ani w umowie ani w regulaminie do umowy nie ma żadnej informacji o sposobie wyliczania składki na UNWW a jest podana wysokość pierwszej (bez adnotacji, że będzie ona ulegała zmianie w przyszłości i w jaki sposób będzie obliczana) to czy nie możemy powoływać się na kwotę pierwszej składki (w moim przypadku było to niewiele ponad 2 tys. PLN). Zastanowiło mnie to, że sposób obliczenia składki ubezpieczenia pomostowego jest podany w umowie i jest to 1/12 z 0,81% kwoty przyznanego kredytu. Skoro sposobu wyliczenia UNWW nie podają to przyjąć należy, że składka jest niezmienna.
  ZNALAZŁAM JESZCZE COŚ!
  Razem z umową dostałam „Cennik Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna podpisany przez przedstawiciela Banku, w którym jest pkt 7. Brzmi on następująco:
  ” Koszt ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (dotyczy Kredytu Hipotecznego i Kredytu Konsolidacyjnego przeznaczonego w co najmniej 50% na cele mieszkaniowe): opłata pobierana jednorazowo za okres 3 lat, gdy kwota kredytu przekracza 90% wartości nieruchomości dla kredytów w PLN I 80% dla kredytów indeksowanych do walut obcych”
  I CO WY NA TO?

 12. Pingback: UNWW: wygrana z bankiem w oparciu o prejudykat. – Pozew grupowy Millennium

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]