Wygrałem odszkodowanie – dokumenty i dodatkowe informacje

Odpowiadając na zapytania i prezentując pisma do i od Banku w sprawie bezpodstawnego pobrania kwot dodatkowego ubezpieczenia, pobieranego do czasu dostarczenia do Banku odpisu z księgi wieczystej dokumentującego wpis hipoteki:

 1. Koszt pozwu: 30zł
  Opłatę tą należy przelać na konto Sądu i razem z pozwem dostarczyć potwierdzenie przelewu.
 2. Wzór wezwania do zapłaty – daję wersję PDF i edytowalną w RTF i ODT.
 3. Wzór wezwanie przedsądowego – wersja PDF i edytowalna RTF.
 4. Odpowiedź Banku na wezwanie do zapłaty z listopada 2013.
 5. Reklamacje wnoszone w 2013 roku.
  Jest to 6 plików JPG – zrzuty ekranu z Millenet. Pliki 1, 3 i 5 zaczynają się automatyczną odpowiedzą Banku. Treść mojej reklamacji jest poniżej.
  Reklamacja 1; Odpowiedź 1; Reklamacja 2; Odpowiedź 2; Reklamacja 3; Odpowiedź 3;
 6. Złożenie pozwu – należy zgromadzić pozew i załączniki, zapakować do koperty i wysyłać z potwierdzeniem nadania. Na adres sądu. Pozew i załączniki muszą być w dwóch egzemplarzach – dla sądu i dla Banku. Kopię do Banku wysyła sąd.
 7. Odpowiedź Banku Millennium na pozew (o zapłatę) – dobrowolne uznanie powództwa.

 

32 komentarze

 1. siewicz1978

  Dzień dobry Panie Piotrze, proszę o informację o jakiej kwocie mogę myśleć w przypadku gdy mój kredyt to 129 tys CHF a bank pobierał tzw. ubezpieczenie pomostowe. Ponadto proszę o informację gdzie i w jakich dokumentach mogę znaleźć info na temat powyższego ubezpieczenia.
  Pięknie dziękuję za informację.

  Z wyrazami szacunku
  Jakub Gołąbek

  1. piotrwk (Autor)

   To zależy jak długo Bank pobierał od Pana to ubezpieczenie.
   Jeśli nie ma Pan innego źródła, to powinno być na historycznych wyciągach.
   Miał prawo pobierać do dnia wpisu hipotek do Ksiąg Wieczystych, a zwykle pobierał dłużej. Jak długo, to już sam Pan musi określić.
   A kwota miesięcznej opłaty za to ubezpieczenie jest określona w umowie hipotecznej.

 2. Falubaz

  Witam. Ja wysłałem reklamację przez Millennet o zwrot ubezpieczenia pomostowego, bez podawania dat, kwot itp i otrzymałem przelew po tygodniu z wyjaśnieniami banku. To bardzo ciekawa kwestia dla naszej sprawy, bo raz pokazują, że wyrok UOKIK ich do czegoś zobowiązuje, a w naszej sprawie uważają, że jednak nie. Sami sobie zaprzeczają?

  1. piotrwk (Autor)

   To dobrze, czyli wiedzą że w tym nie wygrają.
   Ale dostała Pani tylko zwrot pobranych kwot czy także odsetki za te wszystkie lata? Odsetki prawie podwajają kwotę.

  2. yellowhornet

   Można prosić o wzór Pana reklamacji. Ja też nie pamiętam dat i kwot.

   Z góry dziękuję i pozdrawiam

   1. piotrwk (Autor)

    Reklamacje są podłączone w treściach postów dotyczących tej sprawy.

 3. Falubaz

  Dostałem tylko odsetki za kilka dni tzn. od dnia otrzymania od nich pisma do dnia przelewu. Zastanawiam się czy nie odwołać się jeszcze od tego.

  1. siewicz1978

   Witam, czy mógłbym prosić o wzór reklamacji jaka została złożona przez Millenet.
   Z góry bardzo dziękuję.

   1. piotrwk (Autor)

    Przecież wszystko jest podane powyżej. W treści postu, jako linki.

    1. siewicz1978

     Dziękuję za wskazówki dawno się nie logowałem i zapomniałem, że Pan umieścił JPG.

  2. siewicz1978

   Proszę poinformować co do odwołania, jakie dalsze kroki w przypadku odsetek. Ja dzisiaj wysłałem reklamację.

   1. piotrwk (Autor)

    Moja wiedza jest zawarta w tym artykule.

 4. Krisso

  Ja także otrzymałemodsetki tylko za okres od dnia wezwania do zwrotuśrodków. Co dalej z tymrobić.

 5. siewicz1978

  Po 2 dniach otrzymałem taką oto odpowiedź :
  Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana reklamację dotyczącą zwrotu kosztu ubezpieczenia pomostowego kredytu hipotecznego (numer Umowy….), przedstawiamy wyjaśnienia w sprawie. Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.07.2014 r. dokonaliśmy proporcjonalnego zwrotu opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego od dnia wpisu hipoteki na rzecz Banku, tj. od dnia 28.05.2008 r. W związku z tym, na Pana rachunek numer 110575852 został zaksięgowany zwrot ww. opłat w wysokości … PLN. Nadmieniamy, że wpis nastąpił w dniu 28.05.2008 r., w związku z tym Bank dokonał zwrotu składki za 3 dni maja 2008 r., która została pobrana w dniu 08.06.2008 r. oraz czterech składek pobranych w okresie 08.07.2008 r. – 08.10.2008 r. Podkreślamy, że opłaty wynikające z refinansowania kosztu ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki były pobierane z dołu, za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Jednocześnie informujemy, że w dniu 23.07.2014 r. na przywołany rachunek dokonaliśmy zwrotu odsetek ustawowych w wysokości 0,82 PLN, za okres od 21.07.2014 r. – 23.07.2014 r., zgodnie z art. 359 w związku z art. 476 Kodeksu cywilnego od dnia wniesienia skargi. Wyjaśniamy zarazem, ze uznanie zwrotu było możliwe z uwagi na zmianę przepisów prawa w tym zakresie. Mamy nadzieję, że powyższe rozwiązanie będzie dla Pana satysfakcjonujące, a wyjaśnienia okażą się pomocne. Z wyrazami szacunku, Anita Sawicka Wydział Reklamacji Bank Millennium S.A. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa TeleMillennium: 801 331 331 http://www.bankmillennium.pl

 6. siewicz1978

  Odpowiedzieli na reklamację:
  Szanowny Panie, W odpowiedzi na Pana zgłoszenie dotyczące wysokości zwrotu odsetek ustawowych pragniemy wyjaśnić zaistniałe wątpliwości. Roszczenie z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia jest roszczeniem, którego termin zapłaty nie jest oznaczony, ani też nie wynika z właściwości zobowiązania. Konsekwentnie zatem, w związku z art. 455 k.c., nie może Pan żądać odsetek za okres przed dniem doręczenia pozwanemu wezwania do zapłaty. W Pana przypadku zgłoszenie roszczenia wpłynęło w dniu 21.07.2014 r. i od tego dnia został dokonany zwrot. W świetle powyższego zwrot odsetek ustawowych został dokonany w prawidłowej wysokości. Z wyrazami szacunku, Anita Sawicka Wydział Reklamacji Bank Millennium S.A. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa TeleMillennium: 801 331 331 http://www.bankmillennium.pl

  1. piotrwk (Autor)

   Tak jak napisałem w tym artykule należy się powoływać na wyrok Sądu Najwyższego. Niestety nie wiem czy wystarczy do tego tryb reklamacyjny.

 7. siewicz1978

  właśnie jestem na etapie przygotowania wezwania przedsądowego i wtedy zobaczymy jak się ustosunkują

  1. krupka

   Siewicz1978 wiem ze sprawa dosć dawna, ale mam pytanie o walkę z bankiem M o odsetki od ubezpieczenia pomostowego, moge wiedzieć jak zakończyła sie, ale moze jest w trkacie próba odzyskania odsetek? sama równiez chce podjąc próbę, narazie jestem na etapie odmowy, zwrot odsetek tylko od dnia zgloszenia reklamacji. Bede ogromnie wdzieczna za informacje

 8. szele

  Witam.
  Ja chciałem zapytać się o inną kwestię – otóż dostałem odpowiedź (pozytywną) na moją reklamację, dotyczącą zwrotu kwoty ubezpieczenia pomostowego. W reklamacji – wyraźnie – wskazałem nr rachunku, na który chcę dostać zwrot, jeśli reklamacja będzie pozytywnie rozpatrzona. Zwrot dostałem na nr konta w Mille (którego nie wskazywałem). W uzasadnieniu napisano, że „… jednocześnie informujemy, że składki zostały pobrane z rachunku bieżącego numer xxxxxxxx. W związku z powyższym zostały zwrócone na ww. rachunek”.
  Czy można to także reklamować ?? Pytam, bo konto w Mille jest teraz kontem technicznym i jest (niestety) na zajęciu komorniczym i dlatego – WYRAŹNIE – wskazywałem inne konto do zwrotu składki.

  1. piotrwk (Autor)

   Bank się raczej nie będzie poczuwał do błędu. Może można by z tego zrobić pozew i go wygrać, ale chyba nie ma sensu.

 9. daniel.duda

  Abstrahując od kwestii daty, od której ubezpieczenie pomostowe nie powinno być pobierane oraz daty, od której należy liczyć odsetki, czy ktoś z Państwa zastanawiał się nad następującymi kwestiami:

  1. W umowie kredytowej jest napisane, że kredytobiorca refinansuje bankowi koszt składki ubezpieczenia pomostowego wynikający z umowy zawartej z TUiR CIGNA STU S.A. Skąd mamy pewność, że: 1) w okresie pobierania od nas kwot refinansowania składki bank faktycznie współpracował z TUiR CIGNA STU S.A., a nie z innym ubezpieczycielem (jak w przypadku UNWW)? 2) kwota podana w umowie kredytowej stanowi kwotę faktycznie przekazaną do TUiR CIGNA STU S.A., a nie kwotę powiększoną o jakiś narzut dla banku?

  2. W jaki sposób bank wyliczył miesięczną składkę z tytułu ubezpieczenia pomostowego? W punkcie w umowie kredytowej dotyczącym tzw. ubezpieczenia pomostowego bank odnosi się do tabeli na pierwszy dzień miesiąca, w którym sporządzona została umowa kredytowa. Czy ktoś z Państwa sprawdzał prawidłowość wyliczonej kwoty? Czy nie mamy tutaj znowu do czynienia z jakimś podwójnym spread? Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie dojść do sposobu wyliczenia kwoty. Jeżeli ktoś mógłby pomóc w tym zakresie, byłbym wdzięczny.

  3. Czy nie uważają Państwo, że niektóre zarzuty podnoszone w założeniach pozwu dotyczącego UNWW można odnieść również w całości do tzw. ubezpieczenia pomostowego? Przykładowo, „w ocenie urzędu (UOKiK), nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia zawieranych przez bank, który działa na swoją rzecz, w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest stroną tej umowy ani też uposażonym. (…) Zatem kredytobiorca jako osoba trzecia – ponosząca jednak koszty umowy – nie tylko nie odnosi żadnych korzyści z umowy, która zabezpiecza bank, ale ponosi odpowiedzialność regresową.” Czy słyszeli Państwo o jakichś wyrokach, w których sądy kwestionowałyby zasadność ubezpieczenia pomostowego?

  1. piotrwk (Autor)

   Całkiem niewykluczone, że ma Pan rację. Może z wyjątkiem punktu pierwszego, bo to zwykle było tylko kilka miesięcy na początku umowy, a zmiana ubezpieczyciela była, o ile pamiętam dopiero w 2009r./

   Natomiast co do reszty to nie wiem czy się cokolwiek dowiemy, bo kwoty są zbyt małe.
   Ja wprawdzie pozwałem w sprawie ubezpieczenia pomostowego bank do sądu, ale to już trzeba determinacji pewnej :-)
   Pozew zbiorowy w takich kwotach też jest mało prawdopodobny.

 10. artkry79

  Witam. Mam prośbę o doprecyzowanie – czy w przypadkach zakończonych pozytywnie BM zwrócił kwotę pobranych składek ubezpieczenia pomostowego od dnia wpisu hipoteki do Księgi wieczystej czy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o wpisie. Zamierzam złożyć reklamację do BM (swoja drogą fajnie, że jest te forum, bo samemu trudno by było znaleźć tyle informacji i porad w jednym miejscu) – w moim przypadku Bank dokonał wpisu hipoteki do KW pod koniec maja 2007, ale postanowienie o wpisie wysłał listem dopiero w lipcu, tak, że odpis z KW z prawomocnym wpisem złożyłem w BM dopiero w sierpniu i ostatnia składka została mi potrącona jeszcze 8 września 2007. Zastanawiam się, czy mogę realnie liczyć na zwrot od daty wpisu (a wiec od maja do września), czy ew. tylko za kilka dni we wrześniu. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  Ps. Wszystkiego najlepszego w Nowym 2015 Roku!

  1. piotrwk (Autor)

   Od daty wpisu dokonanego przez sąd w księdze wieczystej. O ile więc rozumiem może Pan żądać zwrotu od maja 2007.

 11. Magda36

  Dzień dobry,

  wydaje mi się, że przejrzałam wpis dotyczący ubezpieczenia pomostowego dosyć dokładnie i nie znalazłam tam informacji dosyć istotnej dla klientów Mille. Pan Piotr (autor bloga) w swoich pismach do Mille powołuje się na wyrok SOKiKu dotyczący Getin Banku i wpis do rejestru klauzul niedozwolonych tego banku. Ten wpis jest nawet troszkę inny, ponieważ Getin nie używał w umowach sformułowania ‚ubezpieczenie pomostowe’, tylko podwyższoną marżę, jednakże oczywiście idea jest ta sama: nie należy się bankowi żadna składka czy opłata, jak nie ponosi już ryzyka.
  Z wpisu i z pism do banku nie wynika jednak (chyba że właśnie gapa przeoczyłam), że macie Państwo już wyrok SOKiK i wpis do rejestru klauzul konkretnego zapisu z umowy banku Millennium i to z 2010 roku. I to na ten wpis należy się powoływać, a nie na wyrok dotyczący Getinu, bo to zawsze rodzi pretekst dla banku, żeby ściągnąć dyskusję na tematy kompletnie bez znaczenia – co jest zresztą bankową praktyką w takich okolicznościach.
  Co do wątpliwości Pana Dudy (wpis z października 2014) to faktycznie ubezpieczenie pomostowe można by zapewne zakwestionować tak jak ubezpieczenie mniejszego wkładu, ale kluczowe tutaj będą zapisy umowy kredytowej, regulaminu, ew. załączników (ja akurat jestem klientką Getin Noble Banku i Mbanku), których nie znam. Jeżeli jest to opisane tak jak mniejszy wkład, to wydaje się oczywistym potwierdzenie takiego statusu tego postanowienia.
  Dla kogo ma to znaczenie? Np. dla klientów z rynku pierwotnego, którzy pomost płacili znacznie dłużej niż ci którzy kupowali mieszkanie na rynku wtórnym i mieli urządzoną KW i np. sprawy wpis hipoteki.
  Nie wiem, jak wyglądało pobieranie opłaty za ubezpieczenie pomostowe w Mille, niemniej jednak np. w GNB, było to wspomniane podwyższenie oprocentowania. Jeżeli ktoś kolekcjonuje wyciągi, to na tych dokumentach wszystko dokładnie widać.

  1. piotrwk (Autor)

   We wpisach do rejestru UOKiK i decyzjach SOKiK obowiązuje zasada, że danej decyzji podlegają wszystkie klauzule oo podobnym znaczeniu. Wprowadzono to po to by nie prowadzić osobnych postępowań dla N przedsiębiorstw (bo w klauzuli zmienia się np. nazwa kredytu/umowy/firmy) i żeby zmiana przecinak nie dodawała sądowi pracy. Podsumowując można się powołać na cokolwiek co sprawy dotyczy :-)
   Co do kwestionowania ubezpieczenia pomostowego jako takiego (nie jego podwójnych opłat do wpisie do Księgi) może być trudno – jest to jakiś warunek kredytu zawarty w umowie. Technicznie nie jest to niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

 12. majorka

  kilka dni temu napisałam reklamację dot. ubezpieczenia pomostowego ale niestety otrzymałam odpowiedź jak Pan Piotr po pierwszej swojej reklamacji. Wysłałam więc drugą reklamację…jak widać okres „litości” i przelewów się skończył. Niemniej dziękuję za linki bo na nich bazuję pisząc reklamacje.

 13. shem2011

  Czy ktos mi moze odpowiedziec? Na podstawie wzorow pism z tego forum otrzymalem zwrot z banku za 2014r. czy ktos moze powiedziec co dalej robic? czy zeby uzyskac zwrot wczesniejszej (2011) raty wystarczy napisac do banku o zwrot na podstawie otrzymanego orzeczenia arbitra? czy bank bedzie chcial cos kombinowac? I co robic zeby nie pobrali nastepnej oplaty ubezpieczenia?

 14. k.d.g

  witam. zasugerowalem sie powyzszym opisem i zalacznikami. napisalem reklamacje na millenet. rozpatrzono ja pozytywnie i dostalem zwrot na konto nadplaconej w 2009 roku skladki – jednej poniewaz jedna była nieslusznie pobrana.

 15. mirosm123

  Witam,

  „natchniony” przeczytanymi tu wpisami złożyłem przez millenet reklamację dotyczącą 2 składek i……na drugi dzień przelali mi pieniążki !!! Sam w to nie mogłem uwierzyć :-)

  Pozdrawiam i dzięki za „natchnienie”

  1. ch_franek

   Witam mirosm123 możesz napisac z jakiej daty odzyskałeś składkę , opisz swoją drogę poproszę i jakiego ubezpieczyciela miałeś wpisanego w umowie , na forach podawanae są sprzeczne informacje kiedy nastapiły zmiany ubezpieczyciela , chdzi mi o daty , np. millennium odpowiada ,że składki za UNWW pod koniec czerwca 2010,2013,2016 poszły do interrrisk nastepcy prawnego cigna stu i nie chce oddac składek ,czy to prawda odzyskał ktoś z WAS składki od arbitra z tych dat ? dziekuje za info.

   Ogólne pytanie do Was i autora forum ( pozdrawiam) ,czy przystapienie do pozwu zbiorowego o zwrot UNWW , i wygranie sporu spowoduje zaprzestanie pobierania skłądek przez bank millenium w przyszłości ? jeśli było to gdzieś opisane to przepraszam niesposób jest przewalic całe forum , jak przychodza do głowy nowe pytania ?
   Mam pytanie do kogoś kto ostatnio dołączył do pozwu ,ile trwa procedura dołączenia do pozwu o klauzule indeksacyjne i UNWW i przerwanie biegu przedawienia i w jakim czasie kancelaria przerywa bieg przedawnienia ?
   DZIEKUJĘ ZA WSZELKIE ODPOWIEDZI ,POZDRAWIAM PIOTR

 16. piotrwk (Autor)

  Trochę trudno określić jaki wynik będzie miał pozew. Zależy to od orzeczenia Sądu. Wszystkich trzech instancji zapewne.
  Procedura dołączania do pozwu o klauzule zależy od liczby zebranych osób, które Kancelaria grupuje w „tury” i dołącza do akt sprawy. Jak dotąd przyjęto 3 tury, o ile wiem to zbiera się 4-ta tura i pewnie niedługo zostanie dołączona.
  Przedawnienie można przerwać będąc członkiem „tury” oraz przez samodzielnie złożoną w sądzie ugodą z bankiem. Informacje o ugodzie są na blogu. Można tez o to pytać Kancelarię telefonicznie.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]