Ubezpieczenie dot. wpisu do hipoteki – odsetki

Jak wspominałem w postach Wygrałem odszkodowanie – dokumenty i dodatkowe informacje i Wygrałem odszkodowanie od Banku Millennium odzyskałem kwoty nieprawnie pobranego ubezpieczenia, którego bank żądał do czasu osobistego dostarczenia do oddziału Banku wpisu do księgi wieczystej.

Uzyskałem od tej kwoty także odsetki – prawie podwajające sumę roszczenia. Jednak, jak informują czytelnicy, ich uzyskanie nie jest takie oczywiste.

U mnie sprawa odsetek była prosta – w 2007 roku wysłałem reklamację i ją, w pozwie, wskazałem jako pierwsze wezwanie do zapłaty.
Technicznie dopiero skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty wyznacza datę, od której można żądać naliczania odsetek. Dlatego też Bank standardowo nalicza odsetki tylko za krótki czas.

Jeśli jednak ktoś nie ma takiej reklamacji, to może walczyć o odsetki powołując się na wyrok Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział I Cywilny – Sygn. akt I C 908/13, w którym zapisano:
„Okres od którego zasądzone zostały odsetki od całości dochodzonego roszczenia wynika z uregulowań art. art. 481 § 1 k.c., zgodnie z którym jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zgodnie natomiast z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00, roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili. Z uwagi na nienależyte pobranie przez stronę pozwaną kwoty 1.185,28 zł w dniu 23 grudnia 2010 r. oraz kwoty 2.414,73 zł w dniu 27 grudnia 2010 r., od dni tych należało zasądzić odsetki.”

Najważniejsze w tym wyroku jest odwołanie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt V CKN 769/00. Wyroki Sądu Najwyższego są wiążące prawnie i to powinno wystarczyć by uzyskać od Banku odsetki za okres od dnia nieprawnie pobranego ubezpieczenia.

Jeśli ktoś z Was wywalczy odsetki na w/w podstawie proszę o informację – będziemy mieli pewność, że to rozumowanie jest trafne.

16 komentarzy

 1. Falubaz

  Wysłałem odpowiedź na reklamację powołując się na powyższy argument. Dam znać co mi odpowiedzą.

 2. siewicz1978

  Ja też wysłałem reklamację odnośnie odsetek 5 minut temu, zobaczymy :)

  1. siewicz1978

   nie znam szczegółów, ale z tego co wiem jest negatywna z ich strony. Nie wiem dlaczego nie widzę odpowiedzi z banku w Millenet/

 3. barus

  tez dostalem odsetki za 4 dni. Czy komus udalo sie zmusic ich do wyplacenia odsetek za te kilka lat nie powolujac sie na reklamacje zlozona kilka lat temu?

 4. dana

  Witam! Po otrzymaniu informacji, że jestem członkiem ,,grupy pozew zbiorowy” nie podejmowałam żadnych działań. Bardzo proszę o informację czy muszę wykonać jakieś czynności, czy czekać na wynik sprawy sądowej?

 5. piotrwk (Autor)

  hmmm… a umowę z Kancelarią Pani podpisała? Wysłała im swoje dane, umowę, itd.?

 6. Falubaz

  Tak jak pisałem wcześniej reklamowałem odsetki. Bank odpowiedział następująco: „Wyjaśniamy, że roszczenie z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia jest roszczeniem, którego termin zapłaty nie jest oznaczony, ani też nie wynika z właściwości zobowiązania. W związku z tym nie możemy się przychylić do Pana prośby w kwestii zwrotu odsetek za okres przed doręczeniem Bankowi wezwania do zapłaty.”

 7. mintek

  Jak sprawdzić w jakim dniu miałem wpis do hipoteki?
  Bank mi coś miesza.

 8. PaulinaP

  Proszę na stronie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do wyszukać księgę wieczystą swojej nieruchomości, tam w dziale IV odnaleźć datę wpisu BM do hipoteki. Powinna być taka rubryka jak data dokonania wpisu.

  1. mintek

   A to jednak zgadza się. Myślałem, że liczy się Data zapisania księgi wieczystej ta na pierwszej stronie. Dzięki.

 9. JustynaJ

  U mnie w dziale IV nie ma daty wpisu Banku na Hipotekę jest jedynie data – termin zapłaty Wg mnie data wpisu Banku równa sie chwili zapisania księgi strona pierwsza odpisu księgi wieczystej. jeśli sie mylę proszę o korektę

 10. Yoannay

  Proszę sprawdzić na samym dole – tam są dwie daty: wniosku banku i wpisu (nawet z godziną).

 11. Marella

  Zadziałało! Bank BPH zwrócił mi odsetki od pomostówki od 2009r.!

  1. Sebastian

   Witam, co im Pani dokładnie napisała i na co Pani się powoływała?

 12. Sebastian

  Witam, w dniu 11.04.2016 napisałem reklamację przez Millenet o zwrot nadpłaconych składek ubezpieczenia pomostowego, dzisiaj dostałem pismo i zwrot za 2,5 miesiąca. Żeby tylko przy odzyskiwaniu UNWW też tak szybko szło. Czy ktoś już dostał odsetki od dnia niesłusznie pobieranych składek z BM? mi naliczyli całe 0,81 PLN

 13. slawek8

  W sprawie odsetek – po powołaniu się na wyroki przytoczone tutaj BM odpowiada:

  zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego, z dnia 26 listopada 2009 r., III CZP 102/09, Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia staje się wymagalne w terminie, w którym powinno być spełnione zgodnie z art. 455 k.c.”

  Art. 455. Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]