Instrukcja obliczenia kwoty wezwania do zapłaty Millennium w kalkulatorze

Pani Daria pozbierała i ujednoliciła wszystkie porady jak uzyskać kwotę do wpisania w formularz wezwania do zapłaty Banku Millennium używając do tego kalkulatora z bloga.
Olbrzymie podziękowania.
Ja odpowiadałem pojedynczo i na konkretne kwestie, ale takie kompendium to świetna rzecz i może pomoże wielu osobom.

Oddając głos Pani Darii:

Dla mojego kredytu wypłaconego w transzach, z karencją i wakacjami kredytowymi bez aneksu umożliwiającego spłatę we frankach (wszystkie raty płacone bez opóźnień) opisałabym cały „proces” tak:

1. Przygotowujemy:

 • umowę kredytową,
 • zaświadczenia o zapłaconych odsetkach za każdy rok od podpisania umowy;
  Zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej banku. W tym celu należy zalogować się do Millenetu wejść w zakładkę kredyty a następnie:

  • lista kredytów;
  • informacje szczegółowe;
  • więcej;
  • zaświadczenie o zapłaconych odsetkach (trzeba pobrać zaświadczenie za każdy rok osobno).

  Problem może wystąpić w przypadku więcej niż jednego kredytobiorcy, wtedy aby uzyskać dostęp do w/w operacji w Millenet, wszyscy kredytobiorcy muszą udać się do oddziału Millennium i podpisać pełnomocnictwo do dokonywania zmian umowy samodzielnie za pośrednictwem KBE (gdy stroną umowy jest jeden kredytobiorca powyższe operacje są dostępne automatycznie).

 • jeśli kredyt wypłacany był w transzach – kwoty w złotówkach poszczególnych transz (na zaświadczeniu są tylko kwoty we frankach).

 

2. Przystępujemy do uzupełnienia danych w kalkulatorze na stronie /kalkulator/

 • kwota kredytu w PLN w chwili pobrania,
  Informację o ilości transz i dacie ich wypłacenia mamy na zaświadczeniu o zapłaconych odsetkach (strona 3). Niestety kwoty transz na zaświadczeniu podane są we frankach więc konieczna jest wiedza ile otrzymaliśmy w złotówkach (jeśli nie pamiętamy trzeba odnaleźć dyspozycje wypłat kredytu, które składaliśmy w banku).
  Wpisujemy do kalkulatora każdą transzę osobno (kwota w PLN z dyspozycji wypłaty kredytu, data wypłaty z zaświadczenia). W celu dodania kolejnej transzy korzystamy z przycisku „Dodaj transzę”.
 • liczba rat w miesiącach,
  Gdyby ktoś nie pamiętał informacja ta jest w umowie kredytowej w paragrafie 7 Spłata kredytu
 • marża banku w procentach,
  Informacja ta znajduje się w umowie w paragrafie 6 Oprocentowanie
 • rodzaj rat (malejące lub równe),
  Gdyby ktoś nie pamiętał informacja ta jest w umowie kredytowej w paragrafie 7 Spłata kredytu
 • wakacje kredytowe/karencja,
  Jeśli korzystaliśmy z obu lub którejś z tych opcji zaznaczmy TAK.
  Do wskazania miesięcy, za które kalkulator ma uwzględnić wakacje kredytowe/karencję wykorzystujemy informacje z zaświadczeń o zapłaconych odsetkach.
  Karencja ma zazwyczaj miejsce na początku spłaty umowy kredytowej (informacja czy i z jak długiej karencji korzystamy znajduje się w paragrafie 7 umowy).
  W kalkulatorze podajemy kolejno wszystkie miesiące, za które korzystaliśmy z karencji i płaciliśmy tylko odsetki (na zaświadczeniu w kolumnie 3 i 4 kwoty 0,00) i zaznaczmy opcję  „Spłata tylko odsetek”.
  Jeśli chcemy dodać kolejny miesiąc to używamy przycisku „Dodaj wakacje”.
  Informacje o miesiącach, w których korzystaliśmy z wakacji kredytowych możemy również znaleźć na zaświadczeniach o zapłaconych odsetkach. Trzeba po prostu sprawdzić, czy nie brakuje na zaświadczeniu któregoś miesiąca w danym roku. Jeśli tak to najprawdopodobniej znaczy, że korzystaliśmy wtedy z wakacji kredytowych.
  Wpisujemy ten miesiąc i rok do kalkulatora ale już BEZ zaznaczania opcji „Spłata tylko odsetek”.
 • na koniec używamy przycisku „Przelicz”

 

3. Otrzymujemy dwie tabele:

 • Kredyt oryginalny w Banku Millennium
  Dane z tej tabelki możemy porównać z zaświadczeniami o zapłaconych odsetkach (saldo kredytu, wysokość rat).
 • Kredyt po wygranym pozwie zbiorowym
  Z tej tabeli z pozycji odpowiadającej bieżącej dacie (dodatkowy wiersz zaznaczony na różowo) możemy odczytać kwotę „zysku w PLN” do ewentualnego wpisania w wezwanie do zapłaty w punkcie 4 – „nadpłata bezprawnie naliczonych i pobranych przez Bank Millennium rat kapitałowo-odsetkowych, w kwocie __________”

KONIEC :-)
PS.

 1. Aneks spłaty w CHF można dla obliczeń kwoty pominąć.
 2. Strona z kalkulatorem: http://millennium.arkis.pl/kalkulator/
 3. Strona z wezwaniem do zapłaty: http://millennium.arkis.pl/2014/05/12/wezwanie-do-zaplaty-banku-millennium/
 4. Do kwoty pozwu można dodać jeszcze kwoty, które chcemy odzyskać z UNWW i z ubezpieczeń kredytobiorców i nieruchomości. Ale to należy wyliczyć samodzielnie.

 

64 komentarze

 1. revi

  Po przeliczeniu z tego opisu kwota zysku wyniosła około 25.000zł i to wpisać w pkt. 4 a w pkt. 1 co wpisać?. A jak obliczyć UNWW, które zapłaciłem w 2011r. i teraz znowu mam zapłacić w czerwcu?

 2. piotrwk (Autor)

  W punkcie 1. wpisuje się sumę kwot z punktu 4.
  UNWW musi Pan wiedzieć ile Pan zapłacił i czy ta opłata byłaby zasadna i w jakiej kwocie w przypadku wygranego pozwu (zmniejszenie kwoty kredytu).

  1. revi

   To mogę zostawić te pole pkt. 4.2 nic nie wpisując?

   1. piotrwk (Autor)

    Można je usunąć korzystając z wersji edytowalnej wezwania.

    1. carlos126

     Czy dla klientów którzy podpisali aneks antyspredowy wzór wezwania do zapłaty jest taki sam? Jak ma się do umowy z aneksem zapis pkt 3 wezwania do zapłaty.

     1. piotrwk (Autor)

      Tak.

 3. mradzik

  Dla mnie zastanawiające jest w ogóle UNWW i zapis w umowie z tym związany:

  Chodzi o bardzo nieprecyzyjny zapis, mówiący o sposobie przeliczenia składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

  Paragraf 7 ust. 5 pkt 2b) stanowi, co następuje:

  „Opłata dotycząca refinansowania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego określona jest w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy kredytu. Podstawa wyliczenia opłaty określana jest w sposób następujący:
  dla kredytów indeksowanych kursem waluty obcej, dla celów wyliczenia opłaty przyjmowana jest kwota udzielonego kredytu wyrażona w PLN wyliczona według wartości kursów waluty obcej według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku:
  w ostatnim dniu roboczym miesiąca ochrony ubezpieczeniowej – w przypadku przedłużenia ochrony na okres kolejnych 36 miesięcy…”.

  W piśmie od Banku Millenium z dnia 11.05.2011r. Bank przesyła wyliczenie:

  „((Saldo kredytu wg stanu na dzień 29 kwietnia 2011 * kurs sprzedaży CHF z dnia 29 kwietnia 2011) – 80% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu) * 3%

  Jednak z powyżej wskazanego zapisu (zaznaczonego pogrubieniem) nie wynika wprost o który miesiąc ochrony ubezpieczeniowej chodzi, a jedynie jest dookreślony konkretny dzień tego nieokreślonego miesiąca.

  Bank przyjął za miesiąc ochrony ubezpieczeniowej miesiąc kwiecień 2011r., kiedy kurs CHF był na jednym z najwyżej notowanych poziomów, zamiast wziąć pod uwagę np. sierpień 2008, kiedy to kurs CHF był na jednym z najniższych poziomów, a mój wkład własny przekroczyłby 2o%.

  Tymczasem za błąd w umowie, w postaci zapisu uniemożliwiającego jego interpretację wprost, Bank „ukarał” mnie – Klienta, przeliczając składkę w sposób rażąco niekorzystny dla mnie. Niedopuszczalnym jest fakt interpretacji zapisów umowy na niekorzyść Klienta, szczególnie, że Twórcą umowy jest sam Bank, a nie Klient, więc czyn taki nosi znamiona – delikatnie rzecz ujmując – złej woli Banku.

  Co Pan o tym myśli Panie Piotrze?

  Pozdrawiam,
  Maciej R.

  1. piotrwk (Autor)

   No dla mnie sprawa jest oczywista: ‚w ostatnim dniu roboczym miesiąca ochrony ubezpieczeniowe’. Jest to precyzyjne. Pobrał Pan kredyt w kwietniu (albo w maju) 2008 i zapłacił UNWW na okres 3 lat. Czyli po 3 latach, na koniec kwietnia 2011, płaci Pan kolejne UNWW na kolejne 3 lata.
   Chyba, że było inaczej, ale nie podał Pan danych umowy.

   1. mradzik

    Mowa jest o ostatnim dniu miesiąca a nie o ostatnim miesiącu ochrony ubezpieczeniowej.

    Zatem nie można stwierdzić konkretnie o który miesiąc chodzi. Stąd można do wyliczenia przyjąć ostatni dzień dowolnego miesiąca z ochrony ubezpieczeniowej.

    1. piotrwk (Autor)

     Sam Pan napisał: w ostatnim dniu roboczym miesiąca ochrony ubezpieczeniowej – w przypadku przedłużenia ochrony na okres kolejnych 36 miesięcy.
     Dla mnie to nie budzi wątpliwości – chodzi o konkretny miesiąc wyznaczany zakończeniem ubezpieczenia, a nie o dowolny.

 4. mradzik

  A ja zdecydowanie mam wątpliwość o który miesiąc chodzi – bo nie jest określone w tym wytłuczonym zdaniu.
  Tak jak pisałem wcześniej określony jest dzień (ostatni), ale nie jest określony miesiąc.

  Na potwierdzenie: Bank również zreflektował się, że zapis ten jest nieprecyzyjny i w aneksie, który przedstawił swoim kredytobiorcom odnośnie UNWW w ostatnim czasie, poprawił ten zapis i zastąpił go następującym:

  „…a w przypadku kontynuacji pobierania prowizji za kolejne 36-miesięczne okresy, z ostatniego dnia roboczego ostatniegomiesiąca 36-miesięcznego okresu poprzedzającego dany 36-miesięczy okres.”

  Bank nie dość, że określił bardzo konkretnie o który miesiąc chodzi (teraz nie budzi to żadnych wątpliwości), to jeszcze dodał informację o kolejnych 36-miesięcznych okresach – bo znowu to też nie jest dookreślone w umowie, ale to temat na osobny post.

 5. aneta3103@gmail.com

  czy ktos juz dostal odpowiedz na wezwanie z banku jesli tak to jaka?

 6. Martini150

  Witam

  Czy do tego wezwania należy w punkcie 4.2 dopisać kwoty ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia na zycie? Czy to bylyby kwoty zapłacone od udzielenia kredytu do teraz? Czy tez trzeba się na saldzie które miałoby by być w PLN opierać?

  1. piotrwk (Autor)

   Ubezpieczenia na życie, bo one są zależne od kwoty kredytu. Zwrot należy się za nadpłacone ubezpieczenie. Czyli od kwoty zapłaconej w każdym roku należy odjąć kwotę jaką by zapłacimy po wygranym pozwie. Ubezpieczenie to 0.02% kwoty kredytu miesięcznie. Lub 0.24% rocznie.

 7. Martini150

  ok, czyli mam liczyc ile by to było gdybym miała od razu w PLN? bo to się zmienia co roku jako ze saldo co roku jest inne?

  1. piotrwk (Autor)

   Tak. Dla mnie 7 kwot do odjęcia i zsumowania.
   A liczenie… hmmm mnie zajęło z 5 minut :-)

 8. Martini150

  i dodam ze to pewnie trochę liczenia..

 9. Ania

  Witam
  Ja to w ogóle nie mam pojęcia jak to obliczyć czy ktoś może mi pomóc? A tak poza tym do pomimo że odesłałam podpisana umowę i zapłaciłam 500zł to nie mogę zalogować się na forum kancelarii. Czy ktoś ma podobny problem?

  1. piotrwk (Autor)

   Jeżeli ten artykuł nie pomaga, to nie bardzo wiem jak Pani pomóc.

  2. Yoannay

   Tak, mam ten sam problem. Umowę podpisałam i dostarczyłam 29.06, pieniądze przelałam 02.06 – do tej pory nie otrzymałam jednak z Kancelarii podpisanej przez nich umowy, ani dostępu do tamtejszego forum.
   Upominałam się telefonicznie o pilny dostęp do forum – też bez efektu.
   Co innego informacje Kancelarii na ich stronie, co innego rzeczywistość… Martwi mnie to.

   1. Yoannay

    Oczywiście chodzi o podpisanie umowy 29.05…

    1. piotrwk (Autor)

     Proszę dzwonić do skutku.

  3. ryu

   Wczoraj dzwoniłem w tej samej sprawie (dostepu do forum) i dostałem info, że dopiero po odesłaniu podpisanej umowy przez Kancelarię dostanę dostęp.

 10. maciasos

  Witam,
  Czy ktoś dostał już odpowiedź z banku na złożone wezwanie ?

  1. lu

   ludzie dostaja standardowe odpowiedzi, ze wezwanie jest bezzasadne.

 11. mari3

  Witam, zgłosilam chęć przystąpienia do pozwu grupowego i będę podpisywać umowę z Kancelarią. Dotarłam do tego wpisu i mam wątpliwość – czy mogę / powinnam / nie powinnam wysyłać Bankowi teraz to wezwanie do zapłaty skoro będę Członkiem Grupy?

  1. piotrwk (Autor)

   Tak, powinna Pani. Im wcześniej tym lepiej.

 12. jagodka196

  Witam, dopiero teraz przeczytałam o tym wezwaniu do zapłaty i mam pytanie, bo wysłałam już naszą umowę do Kancelarii i czy mam oprócz tego zanieść takie wezwanie do Oddziału Banku? Ponieważ mamy kredyt razem z mężem to na stronie Millnetu nie mam dostępu do odsetek, więc musimy udać się do Oddziału i nie wiem czy załatwimy to od ręki?

  1. piotrwk (Autor)
 13. JustynaJ

  Jestem na etapie liczenia kwoty z tyt ubezpieczenia na życie – do zwrotu nadpłaty przez Bank i …. mam problem (wezwanie do zapłaty pkt4 2)… które kwoty brać z kalkulatora (końcowe roku) kwoty kredytu minus (końcowe roku) z dolnej tabeli kalkulatora razy 0,24% ? i co dalej ??? Czy ktoś może to ładnie opisać krok po kroku :)

  1. piotrwk (Autor)

   Jest ładnie opisane. W FAQ.

 14. JustynaJ

  Tak Panie Piotrze
  wszystko ładnie opisane jest FAQ jednak sposób samego wyliczenia nadpłaty ubezpieczenia na życie nie ma dlatego pytam bowiem utknęłam w miejscu
  Dlatego proszę jak dla przysłowiowej „blondynki ” sposób na wyliczenie nadpłaty ubezpieczenia na życie

 15. PaulinaP

  Ja liczylam to tak: z rubryki z lewej strony, gdzie jest saldo zadluzenia w chf po przeliczeniu na pln bralam kwote z konca kazdego roku mnozylam przez 0,24%. Potem bralam kwote z prawej strony tabelki, gdzie jest saldo zadluzenia liczone jesli kredyt od poczatku bylby w pln. Kwote z konca kazdego roku znowu mnozylzm przez 0,24% i oba wyniki porownywalam. Suma roznic miedzy tymi kwotami bedzie nasza nadplata. Pierwszy krok wyliczania mozna zastapic biorac kwoty faktycznie pobrane przez bank w poszczegolnych latach. Jesli jednak nie mamy dostepu do pelnej histori operacji na koncie to kalkulacja skladki wedlug pierwszego punktu bedzie pomocna.

 16. Marek K.

  Panie Piotrze
  Czy w wezwaniu o zwrot nadpłaconych kwot mamy prawo wystąpić o odsetki ustawowe od każdej nadpłaconej raty do tej pory (tj. np. od 2008 r. do dnia złożenia wezwania), oczywiście wyliczone osobno dla każdej raty? Trochę będzie z tym pracy, ale to na pewno spora kwota.

  1. piotrwk (Autor)

   Tak. Proszę się zapoznać z instrukcją wypełnienia wezwania. Jak Pan nie znajdzie to link jest na FAQ.

 17. Koko

  Prośba o pomoc:
  Różnica między wyliczeniem zapłaconego ubezpieczenia na życie według kalkulatora na stronie, a prawdziwą kwotą zapłaconą przeze mnie za wszystkie lata od 2006 roku do dzisiaj wynosi około 1800zł! Skąd taka różnica?? Tzn. że bank naliczał mi jeszcze większe ubezpieczenie? Czy to możliwe? Skąd Państwo wiecie, że Ubezpieczenie to 0.02% kwoty kredytu miesięcznie i 0.24% rocznie? Czy to jest stały procent dla wszystkich? Proszę o wskazówki i uwagi, bo nie wiem co teraz mam zrobić.

 18. Koko

  I jeszcze jedno:
  Jak się oblicza odsetki ustawowe od każdej nadpłaconej raty czy ubezpieczenia na życie czy też pomostowego?

 19. Koko

  Panie Piotrze, bardzo proszę o opinię odnośnie moich powyższych dwóch wątpliwości:-)
  Skąd te 0,24% rocznie? Ponieważ kurczę jak obliczyłam wszystkie składki na ubezpieczenie na życie oraz składki (według tej wytycznej 0,24% rocznie na podstawie kalkulatora) to wyszła mi różnica aż 1800zł. Co Pan o tym sądzi, to możliwe?

  1. piotrwk (Autor)

   Ubezpieczenie na życie to 0,02% kwoty kredytu miesięcznie. Czyli 0,24% rocznie.
   Trochę trudno mi ocenić czy dobrze, bo nie wiem jaki Pani ma kredyt. Mnie dla 270.000 PLN wyszło 1.600 PLN.

 20. Koko

  Panie Piotrze, ale te 1600 PLN to rocznie, tak? Mój kredyt to 146.000 PLN na umowie podpisanej w grudniu 2005 roku. W sumie przez te lata do dzisiaj naliczyłam, że zapłaciłam prawie 5600zł na ubezpieczenie na życie. Jednak jak próbowałam to porównać z wyliczeniami z kalkulatora z tym założeniem 0,02% miesięcznie i 0,24% rocznie, to wyszła mi suma niecałe 3800zł. Czy to możliwe i z czego to może wynikać?? Z kolei jak obliczyłam według kalkulatora dotyczącego kredytu w PLN (po prawej) to wyszła mi kwota około 2950zł. Nie są to wszystko jakieś powalające pieniądze, ale na tę chwilę dość dla mnie istotne czy nadpłatę ubezpieczenia na życie powinnam uznać raptem 850zł czy jednak według tego co realnie zapłaciłam, czyli wtedy nadpłaty by było około 2650zł. Zastanawia mnie po prostu ta różnica między 5600 a 3800. Czy ma Pan jakieś sugestie z czego ona może wynikać? Dziękuję.
  A odsetki ustawowe mogę obliczyć według jednego z kalkulatorów dostępnych w sieci czy ma Pan jakąś inną radę? Dziękuję bardzo.

 21. Koko

  Dodając, na tę chwilę, po ponad 9 latach, mój kredyt wynosi około 190.000 PLN…

 22. Koko

  Ja to chyba jakoś źle liczę…, tak? Jako humanistka-językowiec…;-)
  Panie Piotrze, czy mogę prosić o łopatologiczny wzór jak to liczyć, co przez co dokładnie przemnożyć itp.?

  1. piotrwk (Autor)

   ‚Kwota ub. na życie pobierana przez bank w danym roku *12’ minus ‚Kwota kredytu na 17.01 liczona w PLN (jak po wygraniu pozwu, czyli prawa tabela w kalkulatorze) * 12’.
   To przez wszystkie lata.
   I potem suma.
   17.01 to data kiedy jest pobierana wartość kredytu. Dla uproszczenia można przyjąć datę najbliższej swojej raty.

 23. Koko

  Panie Piotrze, a co z tym 0,24%?? Czy w drugiej części obliczenia nie powinno być ,Kwota kredytu na 17.01 liczona w PLN *0,24%’ (zamiast *12)??? Przepraszam za męczenie, ale pisząc na forum ciężko się dogadać:-), jeśli ktoś się laikiem w temacie jak ja..

  1. piotrwk (Autor)

   Tak, oczywiście. Druga kwota *0,0024 (lub 0,24%) i *12.

 24. Koko

  Dziękuję.
  Panie Piotrze, w wiadomościach od Banku można przeczytać (co pewnie Pan zna):

  „Szanowni Państwo,

  Informujemy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej w Banku Millennium S.A., w dniu 1 lutego 2015 r. nastąpiło przedłużenie grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny.

  Wysokość sumy ubezpieczenia wyliczana jest z uwzględnieniem salda kapitału na 15 dzień przed rocznicą polisy. W przypadku, gdy 15 dzień przed rocznicą polisy jest dniem wolnym od pracy, ubezpieczający ustala wysokość sumy ubezpieczenia na pierwszy dzień roboczy następujący po 15 dniu przed rocznicą polisy.

  W związku z przedłużeniem umowy, nowa suma ubezpieczenia została ustalona w oparciu o saldo kredytu, według stanu na koniec dnia 19 stycznia 2015r., przeliczonego po najkorzystniejszym kursie waluty obcej z Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku w tym dniu.

  Kurs sprzedaży z dnia 19 stycznia 2015r. dla CHF wynosił 4,5121 PLN.

  Pierwsza składka w nowej wysokości została pobrana 5 lutego 2015 r.

  Informacja o sumie ubezpieczenia zostanie przekazana przez PZU listownie.

  W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem infolinii 0801331331, za pośrednictwem bankowości internetowej Millenet lub w placówkach Banku.

  Z poważaniem,
  Bank Millennium”

  To teraz moje pytanie:
  Jeśli na 19 stycznia zadłużenie wynosiło 47779, 40 CHF i pomnożę je przez podany kurs Banku 4,5121, to wychodzi zadłużenie 215585,43 PLN. Jeśli to z kolei pomnożę przez 0,0002, to otrzymam kwotę 43,11 PLN (co jest składką miesięczną ubezpieczenia na życie). To dlaczego mam nową składkę o wysokości 65,19 PLN??? Czy ja coś źle liczę, czy zgłupiałam czy Bank sobie ustala składki jak chce nie trzymając się stawki 0,02%?? Proszę o uwagi. Czy Pana składka się zgadza? I innych osób tutaj na forum? (Dlatego właśnie cały czas w moich obliczeniach wszystko się kupy nie trzyma). Bardzo proszę komentarz.

  1. piotrwk (Autor)

   Nie wiem, trudno powiedzieć. U mnie się zgadza. Proszę napisać zapytanie/reklamację do banku w Millenet.

 25. Koko

  Jeju, już mam naprawdę dość.. Co chwilę coś nowego wyłazi jak człowiek się trochę „oświecił” w tej kwestii.. Załamać się można.. Dlatego Panie Piotrze cały czas mi się coś tu nie zgadzało i myślałam, że źle liczę. Oznacza to, że od początku kredytu pobierali ode mnie za wysokie ubezpieczenie.. Zatem kolejna sprawa do reklamacji. Proszę, żeby inne osoby dały znać czy mają podobną sytuację. Dziękuję Panie Piotrze i pozdrawiam.

  1. PaulinaP

   U mnie się zgadza co do złotówki…wzrost o prawie 12 zł.miesięczne. Ten kurs do przeliczenia był rzeczywiście najkorzystniejszy! Mam nadzieję, że w sądzie dostaną od nas takie baty, że my będziemy mogli mówić, że to jest najkorzystniejsze!

 26. maros

  Co do nieszczęsnego ubezpieczenia na życie – u mnie również wzrosło, z tych samych przyczyn. Złożyłem reklamację przez Millenet i dostałem odpowiedź, że saldo kredytu zostało przeliczone kursem 4,5121 z dnia 19 stycznia. Czyli niby wszystko OK.

  Według Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie w PZU, par. 13 pkt 4 przeliczanie po kursie z tabeli dotyczy kredytów hipotecznych w walucie obcej.
  Sęk w tym, że kredyty, które są indeksowane do CHF nie są kredytami w walucie obcej!
  Potwierdza to sam bank w regulamin kredytu hipotecznego (roz. 2, par. 3, pkt 1 mówi: „kredyt udzielany jest w PLN”).
  To, że kredyty udzielane przez Millennium są kredytami złotowymi potwierdził też Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku z 14 grudnia 2010r.

  Na moje oko, sprawa nadaje się na kolejne wezwanie do zapłaty.

  Co Państwo sądzą?

  1. maros

   Doprecyzuję, że w przypadku ubezpieczenia na życie, to bank w moim odczuciu sam dostarcza argumentów, które są podstawą do reklamacji. Nie trzeba czekać na wyniki pozwu zbiorowego.

 27. PaulinaP

  Jeżeli nie zostało to już ujęte w poprzednim wezwaniu do zapłaty to myślę, że można wysłać kolejne. Ja w swoim wpisałam nadpłaty z tytułu kapitału i odsetek oraz z tytułu ubezpieczenia na życie.
  Jakiś taki bardzo wysoki ten kurs z tego 19.stycznia, ciekawe na ile uczciwie wyliczony.

 28. Raf

  Witam. Czy ktoś dostał już odpowiedź BM na wezwanie do zapłaty? Mam trochę wolnego czasu i zamierzam takie wezwanie wysłać, dot. rat kapitałowo-odsetkowych i ubezpieczenia na życie.

  1. jagodka196

   Witam,
   ja dostałam odpowiedź, że Bank nie uznaje moich roszczeń oraz nie zgadza się z w/w argumentacją i zwracają mi uwagę, iż zawarta umowa precyzyjnie określa warunki dokonywania spłaty kredytu i że wszelkie postanowienia w umowie są wiążące i prawnie skuteczne! Skandal! Jestem zbulwersowana!
   Co Wy na to?

 29. PaulinaP

  Ja dostałam wczoraj:) W skrócie, ze nie uznają mojego roszczenia, że z umowy dokładnie wynika ile mam płacić itd. Pocałuj się pani w cztery litery:) Próbowaliście wysyłać coś takiego?
  http://wpolityce.pl/gospodarka/231803-nie-dajmy-sie-strzyc-jak-barany-czyli-list-kredytobiorcy-do-banku-dlaczego-bank-kontynuuje-proceder-nielegalnego-zawlaszczania-moich-pieniedzy

 30. zair

  Do mnie też dotarło dokładnie to samo co do PaulinyP, czyli wszystko jest wyliczone zgodnie z umową i umowa jest wiążąca. Szukam jakiegoś wzoru pisma do UOKiK. Jest coś takiego na tej stronie?

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]