Zawezwanie do próby ugodowej – informacje

Poniżej przedstawiam informacje o próbie ugody sądowej, opublikowane przez Kancelarię na zamkniętym forum.

Jeśli wniosek o zawezwanie do próby ugodowej spełnia wymogi formalne, Sąd wyznacza posiedzenie w celu przeprowadzenia próby ugodowej. Na tym posiedzeniu powinien stawić się wnioskodawca, albo jego pełnomocnik procesowy (w przeciwnym razie Sąd może uznać złożenie wniosku o zawezwanie za czynność jedynie pozornie podjętą w celach ugodowych). W przypadku uczestnika (czyli np. Banku) może się on stawić na posiedzeniu, zaś jeśli się na nim nie pojawi i do ugody nie dojdzie, a wnioskodawca (czyli kredytobiorca) złoży następnie pozew przeciwko temu uczestnikowi o roszczenie objęte wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, to w takim pozwie można domagać się także zwrotu kosztów postępowania ugodowego.

Na posiedzeniu albo ugoda jest zawierana (jeśli obie strony się stawią i dojdą do porozumienia), albo nie (jeśli jednej ze stron nie ma, albo jest i oświadcza, że nie widzi możliwości zawarcia ugody). W przypadku, gdy do ugody nie dochodzi, Sąd stwierdza ten fakt do protokołu i zakreśla sprawę jako zakończoną.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ma na celu w pierwszej kolejności zainicjowanie próby ugodowego rozwiązania sporu. Niejako przy okazji skutkiem takiego wniosku jest przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, które wnioskiem zostało objęte.
Tak sprawa wygląda w teorii.
W praktyce postawa Banku Millennium S.A. w sprawach z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, które były dotąd procedowane, ugodowo nie nastraja. Dzieje się tak dlatego, że na większości spraw o ugodę Bank nie stawił się na posiedzenie sądu wyznaczone w celu rozpoznania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Bank zwykle przesyła dwu-trzy zdaniowe pisma, że nie zgadza się na ugodę i to wszystko.

Dlatego też:

1) jeśli ktoś rozważa podjęcie rozmów ugodowych z Bankiem, to raczej powinien zwrócić się do Rzecznika Finansowego (gdzie bank ma przynajmniej obowiązek do rozmów przystąpić) niż z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej (Sąd nie posiada żadnych narzędzi prawnych w takim postępowaniu, które mogłyby służyć wezwaniu banku do podjęcia rozmów ugodowych);

2) jeśli pełnomocnik przedstawia Państwu informację co do tego, jak takie postępowanie ugodowe zainicjowane wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej przebiega, a następnie stawiacie się Państwo na posiedzeniu wraz z tym pełnomocnikiem i posiedzenie przebiega dokładnie tak, jak już zostało wyżej opisane, to kierowanie podczas takiego posiedzenia uwag do Sądu, że powinien coś jeszcze zrobić, nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż Sąd nic więcej zrobić nie może;

3) w sytuacji, gdy na posiedzeniu (poza Sędzią i protokolantem) obecny jest tylko wnioskodawca i jego pełnomocnik, nie ma żadnej możliwości prowadzenia rozmów ugodowych, bo najzwyczajniej w świecie nie ma z kim tych rozmów prowadzić i Sąd nic na to nie może poradzić.

Próba ugodowa jest rozwiązaniem, które może mieć sens jedynie w przypadku zaistnienia dobrej woli z obu stron. Nikt (w tym też Bank) nie ma obowiązku takiej dobrej woli posiadać.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]