Prawomocna przegrana Banku Millennium w sprawie o UNWW

Informacja podana w oparciu o wpis na stronie Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

6 maja 2016 r. ogłoszony został wyrok Sądu II Instancji (Sąd Okręgowy w Warszawie) w sprawie dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.
Sąd Okręgowy przyznał rację kredytobiorcy w sprawie dotyczącej stosowania klauzuli nakładającej na kredytobiorcę obowiązek „zwrotu kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego”.
Wyrok jest zgodny z orzeczeniem I instancji. Jest prawomocny.

Pomimo wyroku zasądzającego zwrot pobranych już kwot „składki” UNWW, bank – po wydaniu wyroku w I instancji – obciążył rachunek Klienta kosztami kolejnej „składki” z tego samego tytułu (generując tym samym saldo ujemne na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi kredytu), przez co Klient został zmuszony do złożenia kolejnego pozwu. Dodatkowo, po pierwszym wyroku bank – ignorując treść wezwania do zapłaty wskazującego numer rachunku bankowego, na który należy uiścić zasądzoną kwotę – dokonał przelewu na rachunek bankowy Powoda przeznaczony do obsługi kredytu. W rezultacie zasądzona w pierwszym postępowaniu kwota pokryła saldo debetowe, wygenerowane przez bank bezpodstawnym obciążeniem Klienta kolejną „składką”. Bank nie zwrócił odsetek naliczonych za debet, który utworzył na rachunku Klienta.

Po wniesieniu kolejnego pozwu bank podnosił, że abuzywność spornej klauzuli dotyczącej UNWW należy w całości zbadać ponownie i że wcześniejsze orzeczenia nie mają żadnego znaczenia w stosunku do kolejnych składek. Sądy obu instancji nie uwzględniły jednak tego stanowiska i zgodnie stwierdziły, że wyrok w poprzednim sporze o UNWW pomiędzy tymi samymi stronami stanowi w opisywanej sprawie prejudykat i uwzględniły w całości żądanie pozwu bez ponownego prowadzenia postępowania dowodowego (w obu instancjach na pierwszej rozprawie).

Należy mieć nadzieję, że tym razem wyrok zostanie należycie wykonany przez bank i że zaprzestanie on obciążania konta bankowego Powodów kolejnymi „opłatami UNWW”.

Powodów reprezentowali: adw. Marcin Szymański, adw. Krzysztof Woronowicz i r.pr. Klaudia Babska z kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k.

Informacja o wcześniejszych losach sprawy: Orzeczenie indywidualne w sprawie o UNWW

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]