Sąd Apelacyjny dopuścił pozew zbiorowy

Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie Sądu Okręgowego odmawiając odrzucenia pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Oznacza to, że pozew zbiorowy dotyczący klauzul nielegalnych przeciwko Bankowi Millennium SA może być rozpatrywany przez sądy jako pozew zbiorowy.
Z dotychczasowej treści rozstrzygnięcia można wnioskować, że sprawa została przyjęta do rozpoznania w postępowaniu grupowym i ta kwestia nie będzie ponownie badana.

Pisemne uzasadnienie postanowienia będzie dostępne zapewne za 2-3 tygodnie.

Następnym krokiem będzie zamknięcie składu grupy (dodanie do pozwu III i IV tury uczestników) i wyznaczenie terminu rozprawy.
Dalsze kroki sprawy można prześledzić w harmonoramie.

Kancelaria DTW stoi na stanowisku, że możliwość złożenia skargi kasacyjnej Bankowi Millennium nie przysługuje, gdyż postanowienie Sądu Apelacyjnego nie kończy sprawy.
Bank będzie mógł kwestionować dopuszczalność postępowania grupowego dopiero w ramach odwołania od wyroku kończącego postępowanie i rozstrzygającego roszczenia od strony merytorycznej.

2 komentarze

  1. carlos126

    Czy Sąd wyznaczył już termin na dołączenie do grupy osób które jeszcze tego nie zrobiły?

  2. piotrwk (Autor)

    Nie, termin jeszcze nie został wyznaczony.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]