Pozew indywidualny przeciwko Bankowi Millennium

Pod koniec października w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się rozprawa indywidualna przeciwko Bankowi Millennium SA.
Kredytobiorca hipoteczny, reprezentowany przez Kancelarię Harvest Legal House domaga się zwrotu około 100 tysięcy złotych.

Część podstawy pozwu jest podobna do podstawy naszego pozwu zbiorowego – opiera się na klauzulach nielegalnych wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodatkowo Kancelaria HLH wskazuje, że kredyt jako taki jest niezgodny z prawem obowiązującym w dniu jego udzielenia, wobec czego całą umowę hipoteczną i kredyt jako taki należy uznać za nieważny.

Klient/kredytobiorca wyraził zgodę na ujawnienie wszelkich informacji stanowiących tajemnice bankową i dotyczących szczegółów sprawy.

Kredyt został udzielony w 2007 roku, jako kredyt indeksowany do franków szwajcarskich. W związku z tym klient otrzymał złotówki przeliczane, mechanizmami księgowości banku, na CHF.
Wzrost kursu CHF, na podstawie indeksacji, zwiększał kwotę kredytu i od tej kwoty liczono odsetki. Raty kapitałowo-odsetkowe były wyliczane od kwoty indeksowanej, a nie od kwoty udostępnionego w złotówkach kapitału. Pozew wskazuje na fakt, że było to sprzeczne z ówczesnym prawem, które stanowiło, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę, a kredytobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu.

Umowa kredytowa nie przewiduje oddania do dyspozycji kredytobiorcy kwoty we frankach. Klauzule indeksacyjne wypaczają naturę instytucji kredytu nakazując spłatę sprzecznie z przepisami zawartymi w prawie bankowym.

Dodatkowo odsetki powinny być wyliczane w oparciu o kwotę udostępnionego kredytu, a nie o kwotę indeksowaną. W 2007 roku prawo bankowe nie dopuszczało indeksacji. Ustawa antyspreadowa, na którą mógłby się powoływać bank, zmieniająca regulacje prawne, nie działa wstecz w zakresie poddania salda kredytu indeksacji.

Kolejny argumentem Kancelarii HLH jest niezgodność umów z 2007 r. z ustawą o księgach wieczystych i hipotece.
Przepisy dotyczące ksiąg wieczystych i hipoteki w 2007 roku przewidywały, że ustanowienie hipoteki w złotówkach możliwe jest jedynie dla wierzytelności w polskiej walucie, natomiast wierzytelności np. we frankach można było zabezpieczać tylko hipoteką wyrażoną w tychże samych frankach.

Jak każdy z nas pozywający ma hipotekę określoną w PLN, więc kapitał kredytu zgodnie z prawem nie może być zwiększany zgodnie z indeksacją.

Następny zarzut dotyczy błędnego wyliczenia całkowitego kosztu kredytu. Bank wyliczył całkowity koszt kredytu (CKK) i opartą o niego rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO) nie uwzględniając kosztu indeksacji (spreadów walutowych). Wobec czego kredytobiorcy przedstawiono zaniżony koszt kredytu, co jest niezgodne z prawem.

Niecierpliwie należy czekać na wynik tego procesu.

2 komentarze

 1. piotrwk (Autor)

  Dodaję komentarz w imieniu użytkownika kowae:
  W tym artykule więcej informacji, m. in. o całkowitym koszcie kredytu:
  http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705501,1231635-Sad-zbada-kredyt-indeksowany.html

 2. Rozwodzkredytem

  Zapraszam wszystkich zainteresowanych unieważnieniem umowy kredytu z indeksacją do CHF w Banku Millennium lub odzyskaniem nadpłat spowodowanych stosowaniem przez ten bank niedozwolonych postanowień umownych zakazanych w obrocie z konsumentami prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rozprawę, która odbędzie się 26 października 2015 roku o godz. 9.00 w Sali nr 305 w Sądzie Okręgowym w Warszawie al. Solidarności 127.

  Proszę też o kontakt e-mailowy wszystkie osoby prowadzące sprawy indywidualne z Bankiem Millennium celem wymiany doświadczeń. Mój adres to: rozwodzkredytem(małpa)gmail.com

  W sądzie reprezentuje mnie pani mecenas Barbara Garlacz z kancelarii Harvest Legal House http://harvestlaw.pl

  więcej informacji o sprawie: http://www4.rp.pl/Banki/309219873-Harvest-Legal-House-pozywa-Millennium.html

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]