Wyznaczono termin rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania

Termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na którym rozpoznana zostanie skarga na przewlekłość postępowania, wyznaczony został na 19 marca 2018 r.

7 lutego 2018 r. odpis skargi został przekazany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zgodnie z tym przepisem Sąd właściwy do rozpoznania skargi (Sąd Apelacyjny w Warszawie) zawiadomił o toczącym się postępowaniu Skarb Państwa – prezesa sądu, którego działanie lub bezczynność według twierdzeń skarżącego spowodowało przewlekłość postępowania, doręczając mu odpis skargi.

Skarb Państwa, reprezentowany jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Joanna Bitner), może zgłosić swój udział w sprawie Wtedy działa w sprawie skargi na przewlekłość postępowania na prawach strony.

Do rozpoznania skargi stosuje się odpowiednio przepisy o zażaleniu – skarga zostanie rozpoznana merytorycznie na posiedzeniu niejawnym (nie wyznacza się w takim przypadku rozprawy). Rozstrzygnięcie poznamy po ogłoszeniu go na portalu informacyjnym, kilka dni po posiedzeniu.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]