Pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu o odrzuceniu pozwu zbiorowego dot. klauzul niedozwolonych

Na stronach Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych pojawiło się pisemne uzasadnienie odrzucenia naszego pozwu zbiorowego przez Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-05-28. Sygn. akt I C 691/14

Zapraszam do zapoznania się z tym kuriozalnym i nieprawomocnym werdyktem oraz do wyciągnięcia własnych wniosków:
I C 691/14 – zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-05-28.

16 komentarzy

 1. kaelpl

  Nie wiem jak to możliwe aby 3 zawodowych sędziów nie znało dyrektywy 93/13/EWG z 1993 r., która w art. 3 ust. 2 stanowi:

  „Warunki umowy zawsze zostaną uznane za niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał w związku z tym wpływu na ich treść, zwłaszcza jeśli zostały przedstawione konsumentowi w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej.”

  Pozwany bank przecież potwierdził, że wszystkie umowy 3500 osób pochodzą ze wzorca, a zatem skoro prawo stanowi, że taka umowa zawsze zostanie uznana za niewynegocjowaną indywidualnie to jakim cudem 3 bardzo doświadczonych sędziów twierdzi inaczej ?

  Podpada mi to wręcz pod złamanie konstytucyjnej zasady dostępu do sądu zapisanej w art. 45 Konstytucji RP:

  „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”

 2. damnar

  @kaelpl

  Nie wiem czy jesteś prawnikiem, czy nie, ale przesadzasz. Rozumiem emocje, ale nie ma co linczować sądu – zwłaszcza, że w analogicznej sprawie getinowcom wywalił pozew, i można się było tego spodziewać również tutaj.

  Trzeba złożyć zażalenie i czekać.

  Każdą sprawę można przegrać, nie wszystko da się wygrać.

  Żądanie pozwu pupy nie urywało – jak na ponad pałeczkę i maszerujące za nią zera wynagrodzenia.

  Ten wyrok jest zły z innego powodu (o którym pisałem już kiedyś na forum, ale zostałem „spacyfikowany”): Sąd zważył, że wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 r., wydany w sprawie ozn. sygn. akt XVII AmC 426/09, utrzymany w mocy przez wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r., wydany w sprawie o sygn. akt VI ACa 420/11, nie podważył dopuszczalności indeksacji kwoty udzielonego kredytu oraz rat spłaty kredytu do kursu franka szwajcarskiego według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej u pozwanego, ale w istocie zakwestionował brak określenia we wzorcu umownym zasad ustalania kursu waluty obcej we wskazanej Tabeli. Sąd przy wydawaniu w/w wyroku w ogóle nie badał czy wysokość kursu franka szwajcarskiego w w/w Tabeli odpowiada wysokości kursu rynkowego, kursu średniego czy innym rozwiązaniom.

  Trzeba walczyć dalej – wygrałem ostatnio niski wkład z mBankiem, szykuję się do „spreadu”.

  1. kowae

   danmar, napisz coś więcej o tej wygranej niskiego wkładu własnego. Poszukuję prawników, którzy się podejmą poprowadzenia (i wygrania) takiej sprawy. Jeśli nie chcesz publicznie napisz proszę na priv: kowae@wp.pl.

   1. damnar

    Co do niskiego wkładu – wygraliśmy w Warszawie – Śródmieściu trzecią składkę (pilotażowo). Będziemy próbować teraz odzyskać dwie pierwsze od mBanku.

    Sprawa dla nas była interesująca i pilotażowa dlatego, że jedyne znane mi i publicznie w pełni dostępne orzeczenie ze Śródmieścia było niekorzystne dla kredytobiorców (w przeciwieństwie np. do Mokotowa).

    Co do uzasadnienia – nie było niestety nikogo na ogłoszeniu więc czekamy na pisemne motywy.

    Pewne jest jedno: sąd nie kupił argumentacji banku z „opinii” przygotowanej przez CARS UW – każdą z zaprezentowanych tam tez – staraliśmy się obalić i wykazać, że nie przystają do „naszego” konkretnego przypadku.

    1. pozwalembank

     Czy możesz podać sygnaturę wyroku ???

     1. damnar

      Jak tylko otrzymamy wyrok z uzasadnieniem to się nim podzielimy. Wyrok nie jest jeszcze publikowany.

    2. kowae

     sami tego dokonaliście czy mieliście pomoc prawną? jeśli mieliście, możecie polecić tego prawnika?

     1. damnar

      @kowae

      Przesłałem namiary.

 3. Andrzej747

  Po ostatnich wyborach prezydenckich wiemy co obiecał elekt , może pujdzmy tą drogą i jako grupa złużmy petycje o przewalutowanie na po kursie z dnia zaciągnięcia franka . Prezydent Duda obiecał pomóc i lubi petycje . Mogli byśmy się zkomunikować z mBank-owcami i wszystkimi innymi bo wtedy jesteśmy siłą i donośnym głosem którego nie można lekceważyć . Pozatym ta ustawa nakazująca bankom jest pro społeczna , nie kosztuje państwa Polskiego słotuwki ( tylko wirtualne zyski banków ) i najważniejsze pokazuje że Prezydent Duda dotrzymuje słowa i robi coś dla ludzi i nie obchodzą go zyski Banków .
  Więc zbierzmy wszyscy pozywający wszystkie banki we wspólnej sprawie i razem z kancelarią napiszmy taką prtycję i zbierajmy podpisy , niech się zrobi głośno . Wykożystajmy możliwoś załatwienia naszej sprawy dwu torowo , taki plan B .

 4. kaelpl

  Z uzasadnienia SN II CSK 768/14 w sprawie grupowej nabitych:

  Koncepcja autonomicznego charakteru postępowania grupowego przyjęta
  została w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r., I CSK
  533/14 (nie publ.), w którym stwierdzono m.in., że przedmiotem tego postępowania,
  zmierzającego do ustalenia odpowiedzialności pozwanego, są tylko okoliczności
  wspólne wszystkich członków grupy, a nie okoliczności indywidualne dotyczące
  poszczególnych członków, które będą badane dopiero w późniejszych
  indywidualnych procesach
  . Wydane w tym postępowaniu rozstrzygnięcie odnosi się
  do wszystkich członków grupy (art. 21 ust. 3 ustawy) i zmierza do ustalenia
  odpowiedzialności pozwanego w związku z powstaniem określonego zdarzenia
  prawnego, przesądzającego istnienie określonego tytułu prawnego takiej
  odpowiedzialności (np. deliktu, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  bezpodstawnego wzbogacenia i in.). Nie chodzi tu jednak o ustalenie wszystkich
  niezbędnych przesłanek powstania takiej odpowiedzialności jak w przypadku
  postępowania rozpoznawczego, kończącego się wyrokiem wstępnym,
  np. przesądzającym istnienie wszystkich przesłanek odszkodowawczej
  odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej. Można zatem stwierdzić,
  że ustalenie odpowiedzialności pozwanego w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. oznacza istotne ograniczenie zakresu kognicji
  sądu w porównaniu z badaniem istnienia wszystkich niezbędnych przesłanek
  odpowiedzialności pozwanego w indywidualnym postępowaniu sądowym
  . Innymi
  słowy, ustalenie odpowiedzialności kontraktowej w rozumieniu wspomnianego
  przepisu oznacza konieczność określenia przez Sąd przynajmniej stanu
  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w związku z naruszeniem
  przez pozwanego określonego obowiązku kontraktowego, wynikającego ze
  stosunku obligacyjnego łączącego pozwanego z członkami grupy.

 5. juristi

  Wczoraj 05.08.2015r. poprawką SLD radykalnie zmieniono zakres pomocy dla nas ustawą „o kredytach frankowych”. Jeśli to podpisze Duda, banki przejmą na siebie 90 % różnicy między kredytem frankowym a hipotetycznym złotówkowym na dzień przewalutowania. Moim zdaniem – REWELACJA!!!
  http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/silna-przecena-bankow-po-decyzji-sejmu-ws-pomocy-frankowiczom/sbs74p

  1. Wojewoda

   Jako taką rewelacją byłoby gdyby usunęli niesprawiedliwy moim zdaniem warunek, że kredyt musi przekraczać określony % wartości nieruchomości. Ten zapis wprowadza segregację kredytobiorców.

   Przykład: ktoś poświęcił np. kwotę ze sprzedaży starego mieszkania (albo oszczędności) na dużą część wkładu własnego. W ten sposób kredyt objął np. połowę kwoty zakupu nieruchomości. Nie osiągnie tym samym wymaganego limitu pomimo tego, że kredyt zaciągany był po kursie <2 zł/CHF (połowa 2008r.), a więc aktualna kwota do spłaty to dwukrotność kwoty pierwotnej.

 6. lu

  Ta ustawa to bubel prawny. Naraża nas na to, że w przyszłości będziemy bankom płacić z budżetu odszkodowania.

  Nie potrzebujemy ustawy, żeby rozwiazac problem tych toksycznych kredytów.
  Mamy prawodawstwo UE i niedozwolone zapisy w umowach kredytowych.
  Prostszego rozwiązania nie można wymyślić. Tylko skąd ta niechęć, żeby wyegzekwować od banków przestrzeganie prawa?

  1. damnar

   Ponieważ osoby, które wzięły kredyty we frankach są mniejszością, postrzeganą przez resztę jako krzykliwe, roszczeniowe , a co za tym idzie mają negatywny PR.

   Ponieważ sędziowie (lub ich rodziny) też mają kredyty we frankach i (przynajmniej w większości) nie utyskują, tylko regularnie je spłacają i żyją w przekonaniu, że jeszcze na tym zarabiają.

   Ponieważ sądy chciałyby, żeby był wilk syty (Bank) i owca cała (Konsument).

   Ponieważ społeczeństwo nie szanuje sądów (i sędziów), a dopiero jak czegoś to społeczeństwo potrzebuje, to wtedy pielgrzymuje, roszcząc przy tym, czemu sądy (sędziowie) nie orzekają / orzekają nie tak jak trzeba.

   Ponieważ prawo polski (a jeszcze w powiązaniu z europejskim) to nie jest proste zajęcie, a każdy sędzia jest niezawisły i może orzekać różnie, no chyba że SN da uchwałę 7 mkową, ale można i tak wymyślić argumentację.

   Ponieważ nikt nie chce być pierwszy w wywaleniu umowy kredytowej w kosmos, bo po prostu jest za duża szansa na sążnistego kopa w II instancji, a sprawa jest naprawdę skomplikowana.

 7. juristi

  Tak, ale prawo i „słuszne” wyroki sądowe to póki co daleka i niepewna przyszłość. Na razie przegrywamy z samym przyjęciem pozwu do rozpoznania. Wyrok merytoryczny to też niewiadoma, bo dopóki SN nie wyda wyroku, sądy niższych instancji mogą rozstrzygać po swojemu, każdy inaczej, bo nie mamy prawa precedensowego i każdy sąd jest niezawisły. Jak trafi na skład „antyfrankowy”, czyli „złotówkowy” to może być nieciekawie, bo prawo zwłaszcza cywilne to nie nauka ścisła i wszystko da się uzasadnić. Tak więc na dzień dzisiejszy ta ustawa to najlepsze co mamy, mimo jej wad, o których pisze Wojewoda. Ale z wypowiedzi Pana Prezydenta Dudy już widać, że jej nie podpisze…

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]