Ustne uzasadnienie postanowienia Sądu o odrzuceniu pozwu zbiorowego dot. klauzul niedozwolonych

Jak wcześniej pisałem Kancelaria otrzymała zapis audio protokółu z ogłoszenia  postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. I C 691/14 z dnia 28  maja 2015 r.

Protokół ten został spisany i jest dostępny na zamkniętym forum Kancelarii jako dokument poufny.
Osoby posiadające dostęp mogą się z nim zapoznać.

Uzasadnienie pisemne powinno być do nas (do Kancelarii) dostarczone 29 czerwca 2015.

2 komentarze

  1. kaelpl

    Jest już dostępne uzasadnienie pisemne. Sąd pojechał po bandzie. Mam nadzieję, że wlepią temu składowi WYTYK SĘDZIOWSKI z art. 40 prawa o ustroju sądów powszechnych. Sąd odwoławczy w razie stwierdzenia przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazy przepisów wytyka uchybienie właściwemu sądowi, o czym zawiadamia prezesa sądu, a przy poważniejszych uchybieniach także ministra sprawiedliwości co w tym przypadku powinno mieć miejsce !

    http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/tabeli$0020kursowej/154505000000303_I_C_000691_2014_Uz_2015-05-28_002

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]