Druga odpowiedź Banku

Tym razem po znacznie dłuższej przewie (prawie miesiąc) Bank przesłał odpowiedź.

Nadal mnie nie zaskoczył, ale zaciekawiło mnie stwierdzenie: „Prawomocny wyrok, na skutek którego powyższa klauzula została uznana za niedozwoloną, ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania do rejestru.”

Jest to oczywista nieprawda i wprowadzanie klienta w błąd.

Jednak na wszelki wypadek postanowiłem zasięgnąć porady upoważnionych instytucji:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
„Wpis taki rodzi natomiast skutki prawne ex tunc, tj, od momentu użycia
takiej klauzuli przez przedsiębiorcę. W tym zakresie można porównać taki
wpis do wpisu rejestrowego o charakterze deklaratoryjnym.

Wpis taki wywołuje przy tym skutki eega omnes, co oznacza, że żaden
przedsiębiorca nie może stosować klazul tożsamych w swej treści z
postanowieniem umieszczonym w rejestrze.”

Konsumenckie Centrum E-porad Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
„Art. 3851 par. 1 Kodeksu cywilnego stanowi:
Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

Z treści tego przepisu nie wynika zatem, że do uznania danej klauzuli za niedozwolonej konieczne jest wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu czy dokonanie wpisu w rejestrze klauzul niedozwolonych. Klauzule są niedozwolone, gdyż kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. UOKiK wydając wyrok jedynie stwierdza naruszenie tego przepisu. Dlatego wyrok ten ma charakter deklaratoryjny.”

Jak widać Bank dość mocno minął się z prawdą.

Poniżej skany odpowiedzi Banku:
Odpowiedź na drugą reklamację strona 1
Odpowiedź na drugą reklamację strona 2

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]