UOKiK – Istotny pogląd w sprawie Millennium

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał istotny pogląd w sprawie umów hipotecznych Banku Millennium S.A.
Zdaniem urzędu, postanowienia umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego banku są niedozwolone.

Jest to kolejny istotny pogląd Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczący postępowań przeciwko Millennium. Sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował kredytobiorca, domagający się zwrotu opłat pobranych na pokrycie różnic między ceną kupna a sprzedaży franka szwajcarskiego.

Zdaniem urzędu postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Ta nierównowaga stron wpływa na wysokość świadczeń, ponieważ to bank w tabeli ustala kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, po których przelicza kwotę kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Konsument jest natomiast pozbawiony wpływu na wysokość waloryzacji kursu. Co więcej, nawet nie wie czym kieruje się bank w podejmowaniu decyzji.

W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może oznaczać, że cała umowa będzie nieważna. Dzieje się tak, ponieważ szkodliwe dla konsumenta postanowienia nie obowiązują od momentu zawarcia umowy. Co więcej, nie ma możliwości ich zastąpienia przepisami prawa. Jednak zdaniem urzędu, orzeczenie o nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni zaakceptuje takie rozwiązanie.

Istotny pogląd wydany przez Prezesa UOKiK, dotyczy sprawy o sygn. akt: XXIV C 19116 – spór konsumenta z bankiem Millennium.

Oczywiście należy pamiętać, że istotne poglądy Prezesa UOKiK dotyczą tylko i wyłącznie jednej sprawy i powoływanie się na nie w innych procesach może nie przynieść oczekiwanego efektu.
Jednak wydanie istotnego poglądu w sprawie umowy o kredyt walutowy implikuje tożsamość istotnego poglądu w pozostałych sprawach, gdyż wzorce umów i postępowanie Banku były takie same.
Jednak do Prezesa UOKiK należy zwracać się z każda sprawą osobno.

Więcej informacji, w tym warunki i zasady postępowania dla osób chcących uzyskać istotny pogląd dla swojej sprawy sądowej, można znaleźć na stronie UOKiK: Istotny pogląd w sprawie Banku Millennium SA.

2 komentarze

 1. Iwanow

  Ostatni już rok został frankowiczom. Mam wrażenie że nic z tego nie będzie. Prawnicy wzieli kasę i to nie małą a wszystko się przedawni i nic nie dostaniemy. Może w końcu ktoś napisze sensownie z kancelarii Drzewieckich co się dzieje bo żadnych informacji nie ma na forum ani przez telefon. OBUDZICIE SIĘ W KOŃCU I NAPISZCIE COŚ !!!!!!! Nie zła kasa poszła na prawników 4461 X ok 500zł (a nie którzy całość zapłacili)to już 2.230.500 zł a jak połowa wpłaciła całość to kwota do 4 milionów doszła i praktycznie za nic.
  Ciekawe prawda………..

  1. lu

   Wieszczysz jakiś koniec swiata? Ostatni rok?

   Wszystkie informacje są na forum. Skoro nie masz do nich dostępu, to znaczy, że nie jesteś członkiem pozwu.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]