Sprostowanie do polskiej dyrektywy Rady 93/13/EWG

13 października na stronach http://eur-lex.europa.eu ukazało się sprostowanie polskiej wersji dyrektywy.

Sprostowanie dotyczy dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95 z 21.4.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288).
Sprostowanie dotyczy wskazania, w art. 4 ust. 1 Dyrektywy, że abuzywność klauzuli należy ocenić z uwzględnieniem okoliczności związanych z zawarciem umowy, a nie jej wykonywaniem. Ma to bardzo istotne znaczenie w sporach sądowych. W szczególności dotyczy założeń naszego pozwu zbiorowego.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 276/17

Sprostowanie do dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich
( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95 z dnia 21 kwietnia 1993 r. )
(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 2, s. 288)

Strona 290, art. 4 ust.1

zamiast:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.”,

powinno być:

„1.   Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w momencie zawarcia umowy, do wszelkich okoliczności związanych z zawarciem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.”.

Źródło: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.276.01.0017.02.POL&toc=OJ%3AL%3A2016%3A276%3AFULL

2 komentarze

 1. ch_franek

  Witam Pane Piotrze , albo ktoś rozeznany w temacie zmiany w tej dyrektywie ( może kancelaria DTW ) mógłby napisac komentarz to tego ?
  pozdrawiam

 2. piotrwk (Autor)

  Moim, prywatnym i amatorskim (nie jestem prawnikiem), zdaniem poprawka tego tłumaczenia wybija bankom z rąk argument, że „przecież w roku xxxx zmieniliśmy regulaminy i teraz są już zgodne z prawem, więc nie ma żadnej abuzywności”.
  Oryginalna dyrektywa UE tak to określa, ale nieprecyzyjne/błędne tłumaczenie tworzyło niejednoznaczność.

  Dobrze jednak by dodatkowo wypowiedział się ktoś z rozeznaniem prawnym.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]