Interesujące wpisy z rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK

Znalazłem dzisiaj kilka ciekawych klauzul wpisanych przez UOKiK do rejestru klauzul niedozwolony podczas. Dotyczą one oczywiście umów hipotecznych.

„Kredytobiorca zobowiązuje się do zawiadamiania Banku o istotnej zmianie sytuacji
majątkowej i finansowej swojej i Poręczycieli” (wpis nr 3017)
Czyli nie powinno Banku obchodzić czy w naszym budżecie domowym jest o 100zł więcej czy mniej (bo 100zł to przecież może być zmiana istotna, prawda?). Ważne jest wywiązywanie się z umowy i spłacanie terminowo rat.

„Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzenia na żądanie Banku na swój koszt operatu
szacunkowego kredytowanej nieruchomości” (wpis nr 3018)
No tutaj to nawet nie wiem co napisać. Zgodnie z tym zapisem Bank mógłby przecież co miesiąc żądać takiego operatu, a to tanie nie jest i sprowadziłoby spore kłopoty na kredytobiorcę.

„Sprawy sporne wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Bank” (wpis nr 3020)
To też super punkt umowy. Biedny Bank nie może się procesować np. we Wrocławiu, bo za daleko i dojazdy kosztują. Za to bogaty klient, którego przecież stać na kredyt, może bez problemu jeździć do sądu przypisanego do siedziby Banku, bo i tak mu się w życiu przelewa.

Komentarz

  1. pozwalembank

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]