Podsumowanie spotkania z 5 września 2013 w kancelarii Wierzbowski Eversheds

Spotkanie odbyło się 5 września 2013r.
Negocjacje trwały od 17:00 do 21:00.
Wiele kwestii było poruszanych ponownie, ze względu na nowe osoby przystępujące do grupy, niemniej udało się uzgodnić kilka kluczowych i nowych kwestii.

Poniżej zakres omawianych spraw wraz z ich statusem:

1. Odpowiedzialność zbiorowa – chodzi o odpowiedzialność tylko w ramach jednej umowy kredytowej, czyli np. małżeństwo względem siebie. W-E skorygują zapis w umowie.

2. Uczestnictwo w pozwie osób, które podpisały aneks zmieniający pkt 2 umowy, oraz spłacających kredyt w CHF.
Wg W-E nie ma przeszkód by te osoby też brały udział w pozwie. Bank dając nam do podpisania punkt w aneksie, rzekomo korygujący pkt. 2 umowy, nie naprawił wszystkich szkód wyrządzonych przez ten abuzywny zapis.
[…]
Więcej informacji są dostępnych na naszej grupie mailowej.

3. Wysokość success fee dla różnych warunków rynkowych.
W-E wyjaśniło, że w przypadku hipotetycznych warunków rynkowych, w których kurs CHF pod koniec procesu spadnie do np. 2 zł, czyli z ich równania wyjdzie ujemna wartość honorarium – nic nie zapłacimy. Oczywiście zostanie opłata stała za poszczególne instancje.

4. Strategia.
Aktualnie W-E chce pozwać bank o „ustalenie zasady”. Lub inaczej o ustalenie aktualnego kształtu umowy.
Gdy wygramy bank będzie zobligowany by zwrócić nam pewne środki, ale proces nie zakończy się ustaleniem ich wysokości. W związku z tym, po wygraniu procesu będziemy mieli następujące opcje dalszego postępowania:
– wysłanie do banku zwykłej żądania, z powołaniem się na wyrok sądu, o ponowne przeliczenie kredytu, wysokości rat i ustalenia zwrotu wraz z odsetkami.
Tutaj bank może uznać reklamację i wykonać żądanie (nie chcąc narażać się na rosnące odsetki, i ewentualna karę z KNFu).
Może jednak odmówić. Wtedy osoby uczestniczące w pozwie zbiorowym muszą wytoczyć pozew indywidualny, ale już tylko o zwrot należnej kwoty. Proces taki jest automatycznie wygrany.
Osoby, które nie brały udziału w pozwie zbiorowym także mogą taki proces wytoczyć, ale dla nich sąd będzie musiał rozpatrywać sprawę czy zwrot im się należy i na jakich zasadach. Wygrana wtedy nie jest pewna i zajmie to więcej czasu.
– samodzielne wyliczenie szkody, wezwanie banku do zapłaty i ewentualne samodzielne potrącanie naszych roszczeń z kolejnych spłat rat kredytu. Rozwiązanie jest dla odważnych, bo mogą się tu pojawić działania odwetowe banku. Ale takie działanie poparte wyrokiem sądowym deje pewność późniejszego wygrania w sądzie, jednak umowa o kredyt może zostać przez bank wypowiedziana z powodu braku pełnych spłat rat.

Ponadto W-E chcą iść dwutorowo:
Ich celem w procesie jest wygrana planu maksimum, czyli uznanie kredytu za złotówkowy, indexowany w LIBOR, z prowizją na poziomie takim jak mamy w umowach. Wszelkie ich działania będą zmierzały do osiągnięcia tego celu.
Jak zapewnia W-E, uzyskanie w procesie planu minimum, czyli zmiana indeksacji franka na kurs NBP będzie dla nich porażką. No i ich wynagrodzenie będzie niższe, co ich nie zmotywuje. Ale chcą iść dwutorowo, by w razie nie uznania przez sąd planu maximum pozew nie został oddalony.

Ugoda z bankiem.
Na każdym etapie przed procesem i w jego trakcie może dojść do ugody z bankiem. W-E określa szanse na takie rozwiązanie jeszcze w tym roku jako duże. Może to oznaczać, że dostaniemy to o co walczymy zanim wejdziemy do sądu. Rzecz w tym, aby dobrze skonstruować cel i uzasadnienie pozwu.

5. Załączenie koncepcji procesu jako aneksu do umowy.
W-E są przeciwni takiemu aneksowi. Twierdzą, że koncepcja zmieniać się będzie jeszcze, nawet wiele razy i za każdym razem będzie wtedy konieczność aneksowania umowy. Przy setkach osób rodzi to niepotrzebną i zajmującą sporo czasu pracę. Na pewno przedstawią nam strategię i koncepcję w grudniu, przed podpisaniem nowej umowy o proces.

6. Kaucja w sądzie na poczet zabezpieczenia roszczeń pozwanego.
Jest możliwość, że bank się o to zwróci i sąd przyzna mu rację. Byłaby to opłata rzędu 30.000 zł do wniesienia przez nas, na wypadek ewentualnej przegranej. W-E ocenia, że jest mała szansa aby sąd taką decyzję podjął, ale ryzyko istnieje. Opłata byłaby zwrócona przez sąd po naszej wygranej.

7. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
Nie ma co liczyć, że bank pokryje koszty naszych adwokatów. Kwota do wygrania, za zastępstwo procesowe, to 43.000zł do podziału na wszystkich, czyli kilkadziesiąt zł na osobę.

8. Założenie Stowarzyszenia, informowanie mediów.
Wg W-E nie warto wdawać się w instytucjonalny PR przeciwko bankowi.
[…]
Więcej informacji są dostępnych na naszej grupie mailowej.

9. LIBOR/WIBOR.
Wg W-E nie ma żadnej szansy na zmianę obecnego w umowie LIBORu na WIBOR przez sąd. Sąd ma możliwość orzec tylko w kwestii, o którą sądzi się pozywający. My nie występujemy przeciwko LIBORowi ani prowizji, a przeciwko abuzywnej klauzuli oraz ustaleniu „Co jeśli nie ma pkt. 2 umowy?”.

10. Rzecznik Konsumenta.
Chcemy pozyskać Panią Rzecznik na reprezentację naszej grupy. Ma to znaczenie ma to dla sądu i opinii publicznej. Jeśli naszym reprezentantem jest taka instytucja, to musi znaczyć, że nasze postulaty nie są wyssane z palca. Dodatkowo ważne jest to, że reprezentacja pełniona przez Rzecznika zwalnia nas z wszelkich opłat sądowych.

11. Success fee
– wariant minimum – określenie innego kursu CHF/PLN niż zastosowany przez bank:
[…]
– wariant maximum
[…]
Informacje są dostępne na naszej grupie mailowej.

12. Nie ma możliwości pójścia (po przegranej) do sądu UE.
Sąd UE przyjmuje tylko pozwy przeciwko Państwu, a nie przedsiębiorcom.

13. Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego.
UNWW nie może być dodane do procesu. Natomiast może być osobnym pozwem toczonym równolegle.
Jednak osobny pozew nie do końca ma sens – w przypadku wygrania wariantu maximum, wartość zadłużenia spada od samego początku i można żądać zwrotu zapłaconych UNWW jako nienależnych.
Jedyna wartość takiego pozwu to zablokowanie pobierania UNWW od zaraz, ale rodzi to dodatkowe koszty.

14. Jak pisałem wyżej, ale warto powtórzyć: wyrok wiąże TYLKO uczestników grupy.
Osoby nieuczestniczące w procesie będą musiały w swoich pozwać najpierw ustalić zasady umowy i dopiero potem żądać zadośćuczynienia.

 

Sprawy, które W-E rozważy i prześle nam wkrótce w nowej wersji umowy:

A. Obniżenie progów honorarium dla mniejszej grupy ludzi.
Chodzi o to, by nie straszyć progiem najwyższym z poprzedniej umowy za pierwszą instancję w sytuacji gdy wszyscy są przekonani, że uczestników grupy będzie bardzo dużo, więc i tak opłata spadnie. Finalna kwota, osiągnięta przy założonej liczbie grupy, za I i pozostałe instancje wydaje się dla większości akceptowalna. Do takiej kwoty W-E będzie się starało zejść. W trakcie spotkania kancelaria otrzymała nasz plik Excelowy pokazujący im krzywą wzrostu ich wynagrodzenia. Mają się do tego odnieść. Ponadto pod koniec spotkania daliśmy im wprost do zrozumienia, że bez obniżenia opłaty 1-go progu nikt się na nich nie zdecyduje.

B. Prowadzenie sprawy do końca, tj. do zapłaty przez Millennium.
Zmiana tego co opisałem w pkt. 4 o dodatkowe działania W-E (osobno płatne) mające doprowadzić bank do wykonania przelewu na nasze konta. Zasadnicza różnica polega też na tym, że success fee dla kancelarii byłby płacony dopiero po rzeczywistym otrzymaniu wyrównania od banku. Oczywiście ewentualny drugi proces byłby opcjonalny w umowie dla nas i każdy mógłby sam wybrać czy:
– zakończyć współpracę z W-E po wygraniu procesu o ustalenie zasady i dalsze samodzielne egzekwowanie należności od banku. Wiązałoby się to z zapłaceniem wszystkich należności kancelarii przed otrzymaniem pieniędzy od banku,
– kontynuować współpracę z W-E po wygraniu procesu o ustalenie zasady, aż do wygrania zapłaty z banku. Wiązałoby się to z zapłaceniem wszystkich należności kancelarii po otrzymaniu pieniędzy od banku, ale prawdopodobnie success fee byłoby wyższe niż w poprzednim punkcie.

C. Rozważenie kwestii segmentowania opłat success fee w zależności od wysokości kredytu.

D. Korekta błędnie/nieprecyzyjnie sformułowanych zapisów, w tym o odpowiedzialności zbiorowej.

E. Rozważenie zapisu w umowie by do procesu przystąpić wcześniej, jeśli zbierze się odpowiednio liczna grupa.

Jeśli coś zostało przeoczone lub wypaczone, proszę o korektę.

Dziękuję autorowi za udostępnienie notatki.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]