Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca postanowień umownych

20 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy, w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego, podjął uchwałę, że ocenę czy postanowienie umowne jest niedozwolone dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

Sygn. akt III CZP 29/17

UCHWAŁA
składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

Dnia 20 czerwca 2018 r.

Sąd Najwyższy w składzie:
Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk
SSN Jacek Gudowski
SSN Henryk Pietrzkowski
SSN Roman Trzaskowski (sprawozdawca)
SSN Mirosława Wysocka
SSN Kazimierz Zawada

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 czerwca 2018 r. przy udziale Rzecznika Finansowego Aleksandry Wiktorow oraz prokuratora Prokuratury Krajowej Wojciecha Kasztelana, po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego
przez Rzecznika Finansowego we wniosku z dnia 3 kwietnia 2017 r., (…),

„Czy na podstawie art. 3851 i 3852 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej: k.c.), badanie, w kontroli incydentalnej, przesłanek zgodności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta – a więc nieuczciwego (abuzywnego) charakteru postanowienia (warunku) umowy – dokonywane jest według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej normatywną treść, uwzględniając okoliczności jej zawarcia oraz z odniesieniem, w momencie jej zawarcia do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna, czy też ocena ta dokonywana jest z uwzględnieniem sposobu stosowania (wykonywania) badanego postanowienia i umowy w praktyce w okresie od daty jej zawarcia do chwili wyrokowania?”

podjął uchwałę:

Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 3851 § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

 

Z uzasadnieniem wyroku można się zapoznać pod tym linkiem.

3 komentarze

 1. abc

  A po polsku- co to znaczy?

 2. Rafal K

  Jakiś komentarz do tej Uchwały?
  Popchneło Nas to w dobrym kierunku?

 3. mirosm123

  Szkoda że nie ma komentarzy wyjaśniających te zapisy.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]