Archiwum dzienne: 30 listopada 2014

Reprint wywiadu z onet.pl: „Bank nie może być nietykalny”

Dla osób, które nie miały okazji zapoznać się z moim wywiadem na stronach onet.pl: Bank nie może być nietykalny, przenoszę na blog jego treść.

Jednocześnie chciałbym podziękować Mateuszowi Zimmermanowi, dziennikarzowi, który był inicjatorem przeprowadzenia wywiadu.

Zapraszam do lektury:

Bank nie może być nietykalny

Kiedy zło­dziej krad­nie sa­mo­chód, a potem mu się go od­bie­ra, to nie mó­wi­my, że po­niósł stra­tę. Nikt się nie ob­ra­ża, gdy bank za­ra­bia na mar­żach, od­set­kach i in­nych kosz­tach kre­dy­tu. Do­ma­ga­my się, aby zwró­cił nam tylko tę część swo­je­go zysku, którą osią­gnął na­szym kosz­tem bez­praw­nie – mówi Piotr Wa­lasz­czyk w roz­mo­wie z One­tem. (więcej…)

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]