Rejestr klauzul niedozwolonych UOKIK – BRE Bank S.A. – spread

W końcu zakończyła się ścieżka prawna i wyrok jest prawomocny.

Do rejestru klauzul niedozwolonych została wpisana klauzula jaką zawarł w umowach hipotecznych BRE Bank (obecnie mBank) dotycząca spreadu.

„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Numer wpisu: 5743
Data wpisu: 05-08-2014
Data wydania wyroku: 12/27/2010
Sygnatura akt: XVII AmC 1531/09
Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego: BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie
Branża: Usługi bankowe

Źródło:http://decyzje.uokik.gov.pl/nd_wz_um.nsf/8baefccadf6ef7d9c1257108002a68b4/da285d42bd0239bcc1257d2b0049c06a?OpenDocument

Wpis ten oznacza, że klienci mBanku mogą występować do sądu podobnie jak nasza grupa, żądając w wariancie minimum zwrotu nieprawnie pobranych kwot związanych ze spreadem, a w wariancie maksimum przeliczenia kredytów na PLN. Umocowanie prawne wariantu maksimum wiąże się z tym, że przepis o zastępowaniu przeliczeń walutowych średnim kursem NBP wszedł w życie dopiero w 2009, więc nie za bardzo można go stosować do umów zawieranych wcześniej.

Skomentuj

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ więcej ]